Pressemeddelelse

Klar til nye økologer og mere øko-mælk

Arla.Web.Core.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Forbrugerne lægger flere og flere økologiske mejeriprodukter i indkøbskurven på flere af Arlas markeder, og Arla forventer at få brug for mere økologisk  mælk i fremtiden. Derfor har det landmandsejede mejeri netop besluttet at tegne nye øko-kontrakter i udvalgte områder.

Arla er allerede i dag verdens største økologiske mejeri, og Arlas ledelse har ambitioner om at øge salget af økologiske mejeriprodukter – både på de etablerede europæiske kernemarkeder og på nye vækstmarkeder som for eksempel Kina. Over alt i verden ses økologiske produkter som premium produkter.

Arlas konkrete mål er frem mod 2017 at sikre i alt 150-200 mio. kg økologisk mælk yderligere i Danmark og Nordtyskland og eventuelt også i det øvrige Centraleuropa, samt op til 50 mio. kg i Sverige. Det svarer til en stigning i Arlas totale økologiske mælkeindvejning på omkring 25-30 procent.

”Vores analyser peger på, at der er en stigende efterspørgsel efter økologiske mejeriprodukter fra Arla. Det er meget positivt, og vi ønsker selvfølgelig at kunne imødekomme den efterspørgsel. Vi håber, at vores eksisterende økologiske mælkeproducenter øger mælkeproduktionen, men vores vurdering er, at selv hvis det sker, er der behov for yderligere mælk,” siger Arlas vice-adm. direktør Povl Krogsgaard.

”Ny økologisk mælkeproduktion etableres ikke fra den ene dag til den anden. Det er en stor beslutning for en mælkeproducent at lægge om, og det kræver forberedelse. Konkret tager det to år for en konventionel mælkeproducent at lægge om til økologisk produktion, og derfor sætter vi en rekrutteringsproces i gang nu,” siger Povl Krogsgaard.

I Storbritannien er Arla i gang med at udvikle den fremtidige strategi, men lige nu balancerer råvaretilførslen med behovet, og derfor er der her og nu ingen planer om at rekruttere yderligere økomælk fra britiske mælkeproducenter.

Rekrutteringen i gang med det samme
Den økologiske mælkeproducent sælger sin mælk på basis af en kontrakt mellem den enkelte og Arla. Arla betaler til gengæld de økologiske mælkeproducenter et tillæg til den almindelige mælkepris.

Den rekruttering af nye økologer, som nu sættes i gang, sker med udgangspunkt i, at indsamlingsomkostningerne skal begrænses.

”Målet er at rekruttere den nye øko-mælk i områder tæt på udvalgte øko-mejerier, eller i områder, hvor vi kan indsamle meget økologisk mælk, så vi ikke skal køre med halvfyldte tankbiler fra den ene ende af landet til den anden. Det er altid vores opgave at have et øje på den samlede indsamlingsøkonomi i Arla,” siger Povl Krogsgaard.

Arla opfordrer interesserede landmænd til at indikere forhåndsinteresse allerede nu, men en konkret deadline for selve ansøgningen meldes ud senere.

Øko-tillæg sættes op til ejerne i Centraleuropa
De nye rekrutteringsplaner er blevet præsenteret for Arlas landmandsvalgte øko-udvalg i Danmark og Sverige. Centraleuropa (Tyskland, Luxembourg, Belgien og Holland) har i dag ikke et øko-udvalg, men bestyrelsen har netop besluttet at etablere et.

På baggrund af en analyse af markedet for rå økomælk i Centraleuropa har Arlas ledelse desuden besluttet at hæve økotillægget til de centraleuropæiske ejere med 2 eurocent pr kg mælk pr 27. april 2015.

Fakta
Hvis en nuværende konventionel Arla-ejer vil lægge om til økologisk produktion og tegner en kontrakt med Arla gælder følgende:

  • Arla betaler øko-tillæg for ejerens mælk i de sidste seks måneder af omlægningsperioden, hvor køerne skal fodres med økologisk foder. Dette tillæg skal betales tilbage til Arla, hvis ejeren inden for de første to år af kontraktperioden forlader Arla til fordel for et andet mejeri.
  • Arla kan beslutte eventuelt at betale for rådgivning, der vil hjælpe konventionelle landmænd med at træffe en beslutning om omlægning eller ej.
  • Det er Arlas ledelse, der afgør, hvem der tilbydes en øko-kontrakt. Rekrutteringen af mere økologisk mælk vil ske sådan, at indsamlingsomkostningerne begrænses mest muligt, og det betyder hensyntagen til afstand til mejeri og hvor meget økologisk mælk, der i forvejen er eller vil komme i det pågældende område.


I de kommende uger forberedes selve rekrutteringen. Interesserede mælkeproducenter opfordres til at kontakte Arla og tilkendegive interesse. Herefter vil de få tilsendt et ansøgningsskema.

Læs mere om Arlas vision for økologiske mejeriprodukter her:
http://www.arla.com/our-brands/brands/arla-organic/arlas-vision-for-organic-dairy-products/

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 13.500 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)