Pressemeddelelse

​Arla ændrer organisationen for at levere på sin nye 2020-strategi

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

I dag fremlægger Arla markante ændringer i organisationen, herunder en ny koncernledelse. Som beskrevet i virksomhedens nye strategi Good Growth 2020 ønsker Arla efter de seneste års europæiske fusioner at styrke værdiskabelsen og effektiviteten i et stærkt konkurrencepræget mejerimarked.

En forenklet organisation skal styrke fokus på kunder og forbrugere på alle markeder og sikre endnu hurtigere eksekvering. Som resultat af disse forandringer forventer Arla at nedlægge op imod 500 stillinger på tværs af alle markeder.

Den nye organisation imødekommer dramatiske forandringer i det globale mejerimarked. Målet er at intensivere værdiskabelsen væsentligt gennem styrkede varemærke-positioner, udvikling af produkt-kategorierne samt forbedrede kunderelationer, innovation og effektivisering som beskrevet i Arlas nye strategi Good Growth 2020.

”Arla er vokset markant i de seneste år, både organisk og især via fusioner. Nu er vi i en situation, hvor der produceres mere mælk på globalt plan, og i Europa oplever vi et enormt pres på priserne og en meget lille vækst i efterspørgslen, hvilket betyder, at konkurrencen er benhård. Forbrugerne stiller større krav, og kunderne forventer bedre service, så vi er nødt til at være mere fleksible og omkostningseffektive for at forblive konkurrencedygtige. Derfor optimerer vi nu vores arbejdsgange for at forblive i toppen af listen over kundernes foretrukne samarbejdspartnere,” siger Arlas adm. direktør, Peder Tuborgh.

En ny koncernledelse
Forandringerne starter i Arlas topledelse. Peder Tuborgh har samlet et nyt Executive Management Team (EMT), hvor specifikke funktionsområder er repræsenteret, og hvor de kommercielle markeder er organiseret i to geografiske områder: Europa og International. Der er syv medlemmer i det nye team, en reducering fra de tidligere ni personer, og ansvarsområderne er fordelt på følgende måde:

- Peder Tuborgh, adm. direktør og ansvarlig for MMT (Milk, Members & Trading)
- Povl Krogsgaard, vice-adm. direktør og ansvarlig for Global Supply Chain
- Natalie Knight, koncernfinansdirektør (CFO)
- Ola Arvidsson, HR & Corporate Affairs
- Hanne Søndergaard, Marketing & Innovation
- Peter Giørtz-Carlsen, Europa
- Tim Ørting Jørgensen, International

De væsentligste forandringer

  • Marketing og Innovation er løftet op i koncernledelsen for at levere ambitionerne for de globale varemærker og produktkategorier
  • To kommercielle områder er repræsenteret i EMT, Europa og International, mens ledelserne i de enkelte markedslande får et rent kommercielt fokus på kunder, forbrugere og kategorier
  • Én global Supply Chain og én global mælkepulje
  • En mere enkel organisation, hvor ressourcerne er prioriteret til de strategiske satsninger og er placeret tæt på Arlas kunder og forbrugere i de respektive markeder. Som følge af de afsluttede integrationer af fusionerede selskaber vil der være mindre dobbeltarbejde på tværs af landene.
  • En estimeret reducering af op imod 500 funktionær-stillinger ud af i alt 7.000 funktionærer (timelønnede medarbejdere vil ikke blive påvirket af disse forandringer)

I de kommende uger vil det nye Executive Management Team sammensætte deres respektive teams for bedst muligt at levere forretningsplanen for 2016 og strategien frem mod 2020. Det forventes, at den nye organisation vil være på plads senest 1. april.

Målet med reorganiseringen er at sikre, at Arlas landeorganisationer fokuserer endnu mere på kunderne, imens marketing fremadrettet vil blive drevet ud fra en fælles agenda for de globale produktkategorier – dog fortsat med stærke teams på de lokale markeder.

Der vil fremover være én global organisation for hele Supply Chain, mens finans- og HR-funktioner centraliseres for at styrke eksekveringen af globale beslutninger.

Fra fusioner til organisk vækst
Det er Arlas ambition at øge den organiske vækstrate fra to procent, som er leveret i de seneste år, til mindst fire procent i 2020.

”Det er en fundamental forandring for organisationen. I mange år har Arla udvidet forretningen primært gennem kooperative fusioner, hvor den nye mælk er kommet med et marked. Vores fortsatte succes er betinget af vores organisations evne til at skabe værdi og udvikle profitable positioner til den øgede mælkevolumen, som fremadrettet kommer fra vores egne andelshavere. Vi skal handle lokalt og tænke globalt, og den nye organisation afspejler netop det,” siger Peder Tuborgh.

Forventning om reducering af stillinger
Målet med forandringerne er at skabe en mere enkel og omstillingsparat organisation med tydeligere intern ansvarsfordeling. Alle funktioner bliver påvirket af de nye arbejdsgange, og det forventes at op imod 500 af Arlas i alt 7.000 månedslønnede stillinger skal skæres fra på baggrund af den nye struktur. Timelønnede kolleger i produktion og transport vil ikke blive direkte berørt af disse nedskæringer.

”Vi skal være med helt fremme og være klar til at udnytte de muligheder, som det globale marked for mejeriprodukter tilbyder. Vi skal kunne forny os selv for at skabe mest mulig værdi for vores ejere under ekstremt barske forhold. I takt med, at vi bliver mere effektive og reorganiserer virksomheden, forventes det, at et markant antal af stillinger kan skæres fra. Vores fokus er lige nu på de kolleger, som bliver berørt af det her, og de vil hurtigst muligt få besked. De berørte medarbejdere vil få Arlas fulde støtte i processen,” siger Peder Tuborgh.

Udnyttelse af styrker på tværs af landene
Den nye organisation gør det muligt for Arla at anvende den samlede mængde af råmælk mere optimalt til fordel for strategisk vigtige produktioner og de mest profitable kontrakter. Med reoganiseringen kan Arla også udvikle de globale kategorier mere effektivt, styrke de globale varemærker og lancere nye produkter på tværs af regioner.

”Vi står over for en krævende opgave med at håndtere og forædle yderligere 600 millioner kg mælk i 2016 og samtidig beskytte Arlas indtjening. Derfor forventer jeg, at vi har den nye organisation på plads så hurtigt som muligt – uden at tabe fart undervejs,” siger Peder Tuborgh.

Arlas bestyrelse bakker op om den nye organisation.

”Sammen med ledelsen har bestyrelsen defineret Arlas strategi, Good Growth 2020. Et naturligt næste skridt er at sammensætte organisationen bedst muligt, så den kan levere strategien,” siger bestyrelsesformand, Åke Hantoft.

Den ændrede organisation betyder samtidig, at landedirektør for Arla Danmark Tomas Pietrangeli skifter til jobbet som landedirektør for Arla i Storbritannien. Ny landedirektør for Arla Danmark bliver Jakob Bernhard Knudsen, der kommer fra rollen som marketingdirektør i Arla Danmark.

Klik her for at læse mere om Arlas nye koncernstrategi, Good Growth 2020

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.

Download Billeder & Videoer