Pressemeddelelse

​Arla Foods årsresultat 2015

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla leverede en solid præstation i 2015 under vanskelige vilkår for hele den globale mejeribranche. Mere mælk i Europa kombineret med mindre efterspørgsel fra Kina samt den russiske embargo sendte verdensmarkedspriserne nedad. Arla styrede gennem denne globale krise ved at flytte mere af sin mælk over i værdifulde varemærker, styrke sine markedspositioner og nedbringe omkostningerne.

Arla kom ud af 2015 med en omsætning på 10,3 milliarder EUR (76,5 mia. DKK). Det er et fald på 3,3 procent i forhold til året før, men i tråd med virksomhedens forventninger.

Arlaindtjeningen, som afspejler den værdi, Arla har skabt for hvert kilo mælk leveret af andelshaverne, endte på 33,7 eurocent pr. kilo (251,4 øre pr. kilo) i koncerngennemsnit med en samlet mængde andelshavermælk på 12,5 milliarder kilo i 2015. Til sammenligning var Arlaindtjeningen i 2014 på 41,7 eurocent pr. kilo (310,9 øre pr. kilo) med en samlet mængde ejermælk på 11,7 milliarder kilo. Arlas gearing ved årets slutning var 3,3.

"Vi vidste, at 2015 ville blive et hårdt år på alle markeder, og det var det. Priserne på mejeriprodukter globalt var under pres hele året, og det har alle mælkeproducenter mærket konsekvenserne af. Det påvirkede også Arlas mælkepris til ejerne og vores omsætning i 2015. Når det er sagt, så lykkedes Arla med at gennemføre de opgaver og forandringer i forretningen, som vi havde sat os for i et år, hvor hele mejeribranchen stod over for store udfordringer," siger adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh.

"Vi har arbejdet intenst på at minimere effekten fra de negative globale tendenser ved at reducere omkostningerne og fastholde og forbedre vores markedspositioner i Europa, samtidig med at det er lykkedes os at skabe nye markedspositioner for vores brandede produkter uden for EU."

Lavere resultat som forventet
Arla-koncernens nettoresultat i 2015 udgør 295 millioner euro, hvoraf Arla Foods ambas resultatandel udgør 285 millioner euro (2,1 milliarder DKK), hvilket svarer til 2,8 procent af koncernens omsætning.

"Normalt er det vores mål, at nettoresultatet skal ligge på 3 procent af vores omsætning, men i august sidste år blev bestyrelsen enig om at justere målet fra 3 procent til intervallet 2,7-3,0 procent af omsætningen. Det gjorde vi til fordel for acontomælkeprisen og for at støtte vores andelshavere i deres meget vanskelige økonomiske situation, som er skabt af den globale nedgang i mælkepriserne," siger Arla Foods’ bestyrelsesformand, Åke Hantoft.

Arlas repræsentantskab vil beslutte, hvordan nettoresultatet skal disponeres, når de mødes næste gang den 23.-24. februar.

Afbøder virkningerne af globale prisfald
Arlas samlede mælkemængde steg med 622 millioner kilo i 2015 til 14,19 milliarder kilo. På trods af manglende økonomisk vækst på de fleste af de markeder, hvor Arla opererer, satte selskabet som mål at øge salget i den mere lønsomme detail- og foodservice-sektor svarende til en øget mælkemængde på cirka 500 millioner kilo. Dette mål blev nået.

Arla offentliggjorde for nylig sin nye Strategi 2020 med et erklæret mål om at vokse i otte globale mejerikategorier og seks markedsregioner, idet koncernen bevæger sig frem mod 2020 som en effektiv og samlet virksomhed på et globalt marked under markant forandring.

"Vi arbejder hårdt på at udvide vores salg af brandede produkter i vækstregioner uden for EU og på vores største europæiske markeder. Vi lancerer nye produkter og har i den forbindelse øget omkostningerne til markedsføring. Vi har vundet markedsandele på de fleste af vores markeder, selvom konkurrencen er hård, og alle kæmper om deres andel af markedet, mens de globale priser er under pres. Vi er overbeviste om, at Arla har den rigtige strategi til at føre både virksomheden og dens ejere sikkert ind i fremtiden ved at holde fast fokus på organisk vækst inden for vores eksisterende varemærke-forretning," siger Peder Tuborgh.

Reduktion af omkostninger til gavn for ejerne
I 2015 leverede Arla også resultater i forhold til sine langsigtede effektiviserings-programmer. Gennem lavere udgifter, effektiviseringer og løbende tilpasning af organisationen har Arla nået sit mål om at sænke de årlige omkostninger med 330 millioner euro i 2015 sammenlignet med 2012.

"Ved konsekvent at levere på begge punkter – at udvide vores eksisterende varemærke-forretning og samtidigt reducere vores omkostninger – har vi styrket virksomheden markant. Det er meget vigtigt for os, at vi konstant bliver mere omkostningseffektive, så vi kan sikre størst mulig værdi for vores ejere, som for tiden befinder sig i en ekstremt vanskelig situation. Derfor har vi sat et nyt mål om at reducere vores årlige omkostninger med 100 millioner euro hvert år frem til 2020," forklarer Peder Tuborgh.

Fortsat vækst uden for Europa
To af verdens største importører af mejeriprodukter, Kina og Rusland, aftog betydeligt færre mejeriprodukter fra EU i 2015, og det har ført til faldende priser over hele verden og i Europa i særdeleshed. Arlas samlede omsætning på de europæiske kernemarkeder faldt med ca. 200 millioner euro (3 procent), selvom virksomheden både har vundet markedsandele og øget salgsmængderne.

Uden for EU fortsætter Arla med at øge sit salg af mærkevarer. I 2015 øgede Arla sit salg af forbrugerprodukter med 20 procent i Mellemøsten og Nordafrika, 50 procent i Kina og 14 procent i USA.

"Arla har klaret sig som forventet på et meget konkurrencepræget europæisk marked, og på vores prioriterede markeder uden for EU oplever vi en tocifret vækst i salget. Vi har fortsat med at bane vejen for international vækst ved at etablere stærke regionale salgsteams tæt på kunderne og forbrugerne og ved at indgå partnerskaber med stærke lokale aktører i Nigeria, Senegal, Egypten og Australien," fortæller Peder Tuborgh.

Forventninger til 2016
Det globale marked forventes fortsat at være hårdt og uforudsigeligt i 2016, men en ændring til det bedre imødeses mod slutningen af 2016. Arla forventer en omsætning på niveau med 2015, at gearingen vil ligge omkring 3,2 og at nettoresultatet vil udgøre 2,8-3,2 procent af den samlede omsætning.

"Det globale mejerimarked har sjældent været så hårdt og uforudsigeligt som nu, og 2015 blev desværre lige så udfordrende, som vi havde forventet. Vi har en særdeles vanskelig opgave foran os i 2016, da den globale mælkeforsyning stadig vil være større end efterspørgslen. Vi forventer, at det globale marked vil begynde at vende i en positiv retning i anden halvdel af 2016," siger Peder Tuborgh.

Arla Foods offentliggør sin årsrapport den 24. februar, når selskabets Repræsentantskab har besluttet, hvordan nettoresultatet skal fordeles.

Se yderligere information om udviklingen på Arlas strategiske markeder under "relateret materiale" på denne side.

Klik her for at se og høre kommentar fra adm. direktør Peder Tuborgh til Arlas 2015-regnskab

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.

Download Billeder & Videoer

Relateret Dokumenter