Pressemeddelelse

Arlas lastbiler sænker partikeludledningen med 25 procent

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Partikelforurening er et problem i de større, danske byer, blandt andet som følge af de mange diesellastbiler, der dagligt kører rundt med varer. Derfor dropper Arla nu traditionel diesel i de 60 Arla-lastbiler, der hver dag leverer 1.000 tons mejeriprodukter til byerne på Sjælland. Frem over vil lastbilerne i stedet køre på GTL-brændstof fra Shell, der er et brændstof fremstillet på naturgas i stedet for råolie. Det giver en stor miljøgevinst. Lastbilernes udledning af partikler og andre skadelige stoffer bliver nemlig markant reduceret.

Selv om partikelforureningen er reduceret markant de seneste 25 år, er udledningen af partikler fortsat en udfordring i mange byer. Og dieselmotorer er en af hovedkilderne. Derfor dropper Arla nu traditionel diesel som brændstof på de 60 lastbiler, der leverer mejeriprodukter i Hovedstadsområdet og til byerne på Sjælland. Lastbilerne skal fremover køre på Shell GTL-brændstof, der er lavet på naturgas og har en højere biologisk nedbrydelighed end traditionel diesel. Skiftet til det ny brændstof forventes at reducere partikeludledningen med 25 procent, og det kommer luftkvaliteten i byerne til gode.

”Mange af vores lastbiler kører der, hvor der er flest mennesker og mest trængsel, og altså der, hvor vores biler udleder mest. Derfor sætter vi nu målrettet ind på at forbedre vores bykørsel ved at udskifte traditionel diesel med Shell GTL, for på den måde kan vi være med til at bidrage til en forbedring af luftkvaliteten i de større byer på Sjælland. Vi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen i vores forsyningskæde, og her er transport af vores ejeres mælk fra gård til mejeri og af produkter fra mejerier til supermarkeder et område, vi er meget optagede af,” fortæller Bo Svane, der er logistikdirektør i Arla Danmark.

Fokus på grønnere transport

Det er 2,4 millioner liter brændstof, der fremover bliver skiftet ud med Shell GTL. Initiativet er et led i Arlas årelange indsats med grønnere transport.

”I løbet af de senere år har vi arbejdet på at gøre vores transport grønnere ved at effektivisere vores logistik, skifte den nuværende vognpark ud med mere miljøvenlige biler og skifte til alternative brændstoffer. Det har reduceret vores CO2-udledning med næsten 15 procent. Muligheden for nu at skifte til brændstof, der væsentligt reducerer partikeludledning og udledning af andre skadelige stoffer kommer som en naturlig forlængelse af det arbejde,” fortæller Bo Svane.

Syntetisk diesel med højere biologisk nedbrydelighed

Det er DCC Energi, der fremover skal forsyne Arla med Shell GTL, og her oplever man generelt stor interesse for brændstoffet, der er en syntetisk diesel lavet på naturgas i stedet for råolie og har en langt højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel. Det kan nemlig give nogle øjeblikkelige forbedringer, uden at det kræver ekstra investering i køretøjerne.

”Shell GTL kan uden videre erstatte almindelig diesel og er derfor en oplagt genvej til grønnere transport. Og effekten er størst, når Shell GTL bruges på lastbiler og andre tunge køretøjer, der kører rundt i byerne. Derfor er Shell GTL og Arlas 60 lastbiler, som står for bydistributionen på Sjælland, et rigtigt godt match,” fortæller adm. Direktør Christian Heise fra DCC Energi.

Om Shell GTL

  • Shells GTL er et nyt og renere brændstof, som nu sælges i Danmark. Det er en syntetisk diesel, der er lavet på naturgas i stedet for råolie. Derfor brænder Shell GTL betydeligt renere og har en højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel. GTL står for Gas-To-Liquids.
  • Shell GTL kan anvendes som almindelig diesel, og det kræver hverken justering af motoren eller anden investering i køretøjet at bruge det.
  • Lastbilers brug af GTL reducerer partikeludledningen med op til 38% sammenlignet med almindelig diesel afhængig af type af køretøj. Derudover reducerer det udledningen af andre skadelige stoffer som NOxHC og CO.
  • Shells GTL sælges i første omgang til erhvervskunder med egne tankanlæg.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.000 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Download Billeder & Videoer