Pressemeddelelse

Over 900 millioner kroner udbetales til Arlas andelshavere i efterbetaling

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arlas repræsentantskab har besluttet at udbetale i EUR 124 millioner (ca. 921 millioner kroner) til selskabets andelshavere i årlig efterbetaling for regnskabsåret 2016. Det svarer i gennemsnit til 1eurocent pr. kg andelshavermælk.

På mødet i Halmstad, Sverige debatterede og vedtog Arlas repræsentantskab, hvor meget af koncernens årsresultat for 2016, der skal udbetales som efterbetaling og hvor meget, der skal konsolideres i selskabet til nye strategiske investeringer, der kan skabe yderligere vækst for Arlas landmænd.

Arla-koncernens nettoresultat for 2016 voksede med 20,7 procent til EUR 356 millioner, hvoraf Arla Foods ambas nettoandel udgør EUR 347 millioner, svarende til 3,6 procent af koncernens omsætning.

Fraregnet overskud fra frasalg af datterselskaber, som forbliver i selskabet til geninvesteringer, er Arlas årsresultat til disponering for 2016 på 227 millioner euro. Heraf havde Arlas bestyrelse foreslået, at 124 millioner euro skulle udbetales direkte til Arlas andelshavere, mens 103 millioner euro skulle konsolideres i selskabet (dels som individuel konsolidering på navn, som hver andelshaver kan tage med sig ved ophørt medlemskab, dels som kollektiv konsolidering, der forbliver i selskabet som egenkapital og til fremtidige strategiske investeringer).

Efter en grundig debat stemte repræsentantskabet for bestyrelsens forslag med 181 stemmer for og 2 stemmer imod.

Det betyder, at Arlas årlige resultat til fordeling blandt ejerne ser ud som følger:

 • 124 millioner euro i efterbetaling (i gennemsnit 1,00** eurocent pr. kg mælk plus renter)
 • 30 millioner euro som individuel konsolidering (i gennemsnit 0,28* eurocent pr. kg mælk)
 • 73 millioner euro som kollektiv konsolidering (i gennemsnit 0,54 eurocent pr. kg mælk)
 • 120 millioner euro fra frasalget af datterselskabet Rynkeby konsolideres i selskabet til strategiske investeringer, der kan skabe yderligere vækst for Arlas landmænd.

 • * EAGM Walhorn-fusionsaftale: EAGM-andelshavere modtager individuel konsolidering fra regnskabsåret 2017. Indtil da udloddes beløbet til kollektiv konsolidering i Arla. Den individuelle konsolidering for AMCo er delvist blevet overført til den fælles kapital. AMCo-fusionsaftale: Individuel konsolidering delvist overført til fælles kapital.

  **AMCo-fusionsaftale: Efterbetalingen er dels overført til fælles konsolidering og dels anvendt til at afdrage på lånet.

  Arlas repræsentantskab består af 191 medlemmer, hvoraf 179 er folkevalgte andelshavere fra forskellige regioner i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxembourg og 12 er medarbejder-repræsentanter.

  _______________________________________________________________________________

  Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.000 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

  Skrevet af

  Arla Pressevagt
  Primær kontaktperson

  Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

  Åse Andersson
  Primær kontaktperson

  Åse AnderssonPressechef

  Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

  Jesper Skovlund
  Primær kontaktperson

  Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark