Pressemeddelelse

Stærk vækst for brands i et presset marked

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla leverede solide resultater i 2016 og kom godt fra start med at nå målene i Good Growth 2020-strategien til trods for et meget volatilt globalt mejerimarked. Selvom omsætningen faldt på grund af det globale prismiljø, fortsatte Arla med at forbedre kvaliteten af sit salg ved at flytte mere mælk fra bulkprodukter til brandprodukter, og Arlas nettoresultat voksede med 20,7 procent til EUR 356 millioner.

Gennem årets sidste fire måneder kunne Arla hæve mælkeproducenternes acontomælkepris med næsten 30 procent, og koncernen forventer en stigning i både årlig omsætning og Arlaindtjeningen i 2017.

I et år med kraftige udsving i både mælkeproduktion og mælkepriser har Arla Foods amba leveret økonomiske resultater, der ligger over målet på en række nøgletal, med et nettoresultat på 3,6 procent af omsætningen, en volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brands på 5,2 procent og en vækst i brand-andelen til 44,5 procent.

Som følge af en periode med overforsyning af mælk, særligt i Europa, var mejeribranchen præget af lave globale mælkepriser i de første otte måneder af 2016. Den europæiske mælkeforsyning faldt derefter markant i andet halvår, hvilket gav anledning til prisstigninger.

Fra august til december 2016 kunne Arla hæve acontomælkeprisen til mælkeproducenterne fire gange i træk med næsten 30 procent i alt. Det er den hurtigste stigning i Arlas acontomælkepris nogensinde. Den positive udvikling er fortsat i de første måneder af 2017, så den samlede stigning i Arlas acontomælkepris til andelshaverne nu er over 40 procent.

"Vores strategi for 2020 har guidet forretningen i 2016, hvor vi har forsøgt at afbøde virkningerne af det ekstremt svingende marked i Europa. Vi har mere end nogensinde før fokus på at udvikle vores brands og kategorier samt geografiske markeder, og det er lykkedes os at styrke vores markedsandele i mange af vores strategiske vækstregioner uden for EU," siger Peder Tuborgh, CEO i Arla Foods.

"Det har været et meget hårdt år for vores mælkeproducenter, som ikke har været immune over for den lange periode med lave mælkepriser i den globale mejeribranche de seneste to et halvt år. Det faldt derfor på et meget tørt sted, da vi var i stand til at hæve acontomælkeprisen gentagne gange i løbet af årets sidste fire måneder," siger Peder Tuborgh.

Omsætning påvirket af faldende globale priser
Koncernens omsætning faldt med 6,8 procent til 9,57 milliarder EUR (sammenlignet med 10,26 milliarder EUR i 2015). Det er et direkte resultat af lavere salgspriser på det globale marked som følge af de store mælkemængder i Europa i den første halvdel af 2016 samt ugunstige valutakurser.

Arla blandt Europas bedste
Arla-koncernens nettoresultat for 2016 voksede med 20,7 procent til EUR 356 millioner, hvoraf Arla Foods ambas nettoandel udgør EUR 347 millioner, svarende til 3,6 procent af koncernens omsætning.

Arlaindtjeningen faldt med 8,3 procent i 2016 til 30,9 EUR-cent/kg, sammenlignet med 33,7 EUR-cent/kg i 2015. Arlaindtjeningen viser selskabets evne til at værdiforædle andelshavernes mælk i enhver tænkelig markedssituation gennem innovation, brands, effektiviserings-programmer, global vækst og andre strategiske og driftsmæssige tiltag.

Arlaindtjeningen er et centralt element i målingen af Arlas relative præstation i forhold til konkurrenterne, hvilket måles løbende via et peer group-indeks. Det foreløbige peer group-indeks for 2016 er 105. Den strategiske ambition er et peer group-indeks mellem 103 og 105 som anført i Arlas strategi, Good Growth 2020.

"Vi har i 2016 i gennemsnit skabt fem procent mere værdi pr. kg mælk sammenlignet med konkurrenterne, hvilket viser vores evne til at betale en konkurrencedygtig mælkepris på markedet samt vores indsats for at afbøde effekten af et hårdt globalt marked for vores ejere. Det ændrer dog ikke på, at 2016 var et ekstremt udfordrende år for mælkeproducenter, også Arlas, men viser blot, at vi klarede os bedre end hovedparten af vores konkurrenter," siger Natalie Knight, CFO i Arla Foods.

Arlas peer group-indeks er baseret på offentligt tilgængelige økonomiske nøgletal for sammenlignelige konkurrenter på nordeuropæiske markeder, der tilsammen står for 80 procent af al den mælk, der produceres i regionen.

Stigende salg af varemærke-produkter
Til trods for at den samlede mælkeindvejning faldt i 2016, har Arla formået at flytte mere end 340 millioner kg mælk fra industrisalg til den mere lønsomme detail- og foodservice-salgskanal.

Alle Arlas strategiske brands oplevede tiltagende vækst i 2016 og leverede stigninger i den volumendrevne omsætningsvækst for strategiske brands, der defineres som omsætningsvækst knyttet til volumenvækst for strategiske varemærke-produkter ved konstante priser:

  • -Arla® oplevede en stigning på 4,5 procent (fra 2,5 procent i 2015)
  • -Lurpak® steg med 7,7 procent (6,1 procent i 2015)
  • -Castello® steg med 3,0 procent (0,1 procent i 2015)
  • -Puck® steg med 10,6 procent (9,9 procent i 2015)

"Vores brands klarede sig godt og overgik vores samlede mål om en vækst på mellem fire og fem procent med en volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brands på 5,2 procent. Puck® er det brand, der klarer sig bedst med enestående resultater i Mellemøsten og Nordafrika, hvor Puck® nu er regionens førende brand inden for smelteost i glas. Arla® varemærket udviste stærk vækst som følge af øget investering i innovative og specialiserede produktserier, f.eks. Arla Natural®, Arla Lactofree®, skyr og andre produkter med højt proteinindhold samt modermælkserstatning med ekstra ernæringsværdi som f.eks. Arla Baby & Me®," siger Peder Tuborgh.

Strategiske vækstmarkeder er godt på vej
Europa er Arlas kommercielle kernesegment og bidrog med 66 procent af koncernens omsætning i 2016 og en volumendrevet omsætningsvækst på 1,3 procent.

Arlas strategiske vækstmarkeder uden for EU opnåede den største volumendrevne omsætningsvækst til dato med 9,5 procent i 2016 – hvilket primært kan tilskrives stærke resultater i regionen Kina og Sydøstasien (med en stigning på 31,2 procent) samt Afrika syd for Sahara (med en stigning på 15,8 procent). Arla rapporterede desuden en volumendreven omsætningsvækst på 3,8 procent i regionen Mellemøsten og Nordafrika.

"På nuværende tidspunkt oplever vi de største vækstrater i Kina og Sydøstasien, hvor vi har et mål om at firdoble omsætningen fra detail- og foodservice-segmentet inden 2020 sammenlignet med 2015. Vi er godt på vej til at nå dette strategiske mål med stærke positioner inden for børneernæring, foodservice og endda i den voksende ostekategori. Vores indsats med at engagere forbrugere via digitale salgskanaler og e-handel har bidraget til denne vækst," siger Natalie Knight.

Datterselskabet Arla Foods Ingredients, som er global leder inden for vallebaserede ingredienser, der anvendes i et bredt udvalg af fødevarekategorier, rapporterede en omsætningsstigning på fem procent til EUR 545 millioner i 2016 som følge af en forbedret produktsammensætning og stigende salgsmængder.

Fortsat fald i de akkumulerede omkostninger
Streng omkostningsstyring og konsekvent effektivisering er afgørende for Arlas succes og konkurrencedygtighed, og selskabet udviste stærk omkostningsstyring i 2016.

"Vi har bevaret et fast greb om omkostningerne i hele koncernen og reduceret vores operationelle omkostninger i 2016 med 1,4 procent eksklusive omkostninger til rå mælk. Vi iværksatte vores nye effektiviseringsprogram for et år siden med et mål om at reducere vores akkumulerede omkostninger med 400 millioner euro inden 2020. Vi har i løbet af programmets første år i 2016 opnået omkostningsbesparelser på 100 millioner euro, og vi vil fortsætte med at følge denne agenda i 2017," siger Natalie Knight.

Forventninger til 2017
Arla forventer, at koncernens omsætning vil vokse markant i 2017 som følge af fortsat vækst i selskabets salg af varemærke-produkter samt højere globale markedspriser. Arla har et mål om at nå en nettoresultat-andel for 2017 på 2,8-3,2 procent af omsætningen som følge af selskabets fortsatte fokus på at udbetale den størst mulige andel af den løbende indtjening til sine ejere via acontomælkeprisen i årets løb.

"Vi er overbeviste om, at den forbedrede kvalitet af vores forretning samt vores Good Growth 2020-strategi giver os et gunstigt udgangspunkt og vil sikre, at vi er klar til at udnytte det fulde potentiale, i takt med at markedet udvikler sig og bliver stadig mere globalt i 2017. Vi vil se Arla indtage en endnu stærkere markedsposition som et innovativt mejeriselskab, der leverer naturlige og sunde fødevarer til forbrugere og kunder over hele verden," siger Peder Tuborgh.

Arla Foods offentliggør sin årsrapport den 2. marts, når Arlas Repræsentantskab har besluttet, hvordan overskuddet skal fordeles.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.000 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef for Arla i Danmark

Arla Danmark

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal pressechef

Arla Group

Download Billeder & Videoer

Relateret Dokumenter