Pressemeddelelse

Udtalelse fra Arla Foods amba's bestyrelse

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Bestyrelsen i UKAF (det britiske andelsselskab, som er medlem af Arla Foods) har i dag orienteret Arla Foods ambas bestyrelse om, at det er blevet besluttet at opsige medlemsskabet for andelshaver Jonathan Ovens’ bedrift.

På vegne af Arla Foods amba’s bestyrelse udtaler formand Åke Hantoft:

”Som konsekvens af UKAF’s bestyrelses beslutning om at opsige Jonathan Ovens medlemskab – en beslutning som Arla Foods ambas bestyrelse er enig i - er han ikke længere berettiget til at være medlem af Arlas Foods ambas bestyrelse. Det efterlader en ledig plads i Arla Foods amba’s bestyrelsen til en repræsentant fra UK.

Processen med at vælge en ny repræsentant fra UK til Arla Foods amba’s bestyrelse, vil nu gå i gang. Samtidig vil bestyrelsen i UKAF, som vedtægterne foreskriver, indlede en proces med henblik på at besætte bestyrelsesposten.

Arla Foods amba’s vil kommunikere det ud til sine medlemmer når en efterfølger er valgt.”

Udtalelse fra UKAF bestyrelsesformand Johnnie Russell

Johnnie Russell, formand for UKAF’s bestyrelse, har i dag udsendt følgende udtalelse vedrørende bestyrelsens beslutning:

”Bestyrelsen i UKAF (det britiske andelsselskab, som er medlem af Arla Foods) har i dag valgt at opsige medlemsskabet for andelshaver Jonathan Ovens’ bedrift. Det har været nødvendigt at tage dette beklagelige skridt som en sidste foranstaltning i en længerevarende proces for at løse problemer omkring selskabsledelsen i Emerald Debtco Limited. Beslutningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Jonathan Ovens er blevet tilbudt en direkte kontrakt med UKAF, hvormed han fortsat kan levere mælk til Arla.

Som del af andelsselskabet Arla Foods amba, der er ejet af over 11.000 mælkeproducenter, skal bestyrelsen i UKAF træffe beslutninger, der tilgodeser de britiske andelshavere såvel som alle Arlas øvrige andelshavere, i overensstemmelse med Arla Foods’ retningslinjer for Corporate Social Responsibility. Det er blevet fastslået, at der har været alvorlige mangler i Jonathan Ovens’ rolle som bestyrelsesformand for Emerald Debtco Limited, som er skadelige for andelsselskabet, og disse handlinger har også ført til, at bestyrelsen i Arla Foods amba har mistet tillid til Jonathan Ovens. Arla Foods ambas bestyrelse bakker derfor op om UKAF’s beslutning.

Beslutningen betyder at Jonathan Ovens ikke længere kan forblive en del af Arla Foods UK, ligesom han heller ikke kan være medlem af Arla Foods ambas bestyrelse. Det efterlader derfor en ledig plads i UKAF’s bestyrelse såvel som i Arlas Foods ambas bestyrelse.

Bestyrelsen i UKAF vil nu, som vedtægterne foreskriver, indlede en proces med henblik på at besætte de ledige poster. Bestyrelsen vil give besked til medlemmerne, når processen er fastlagt.”   

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.