Pressemeddelelse

​Ændringer i globale virksomhedsfunktioner og osteproduktionen i Storbritannien

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

I dag annoncerer Arla Foods ændringer i en række af sine globale virksomhedsfunktioner og i virksomhedens osteproduktion og logistik i Storbritannien som en del af det igangværende interne transformationsprogram Calcium.

Tidligere i år lancerede det landmandsejede Arla Foods et treårigt program for at opnå besparelser og ef-fektiviseringer for mere end 400 millioner euro og omdanne Arla Foods til en stærkere og mere konkur-rencedygtig virksomhed. Programmet, som kaldes Calcium, har til formål at transformere Arlas organisati-on, for at fokusere endnu mere på forretningens frontlinje, hvor værdiudvekslingen med kunder og for-brugere finder sted.

Globale virksomhedsfunktioner påvirkes
For at opnå dette skal virksomhedens drift og funktioner strømlines. Denne proces er nu begyndt, og vi er startet med globale funktioner som Finance, Legal & IT, Corporate Strategy, Member Relations, HR & Cor-porate Affairs.

Som et resultat af de ændringer, der er blevet annonceret i dag, forventes det, at 195 stillinger på tværs af de berørte funktioner nedlægges. Det drejer sig fortrinsvis om stillinger i virksomhedens hovedkontor i Aarhus, men et mindre antal stillinger på virksomhedens administrationskontorer andre steder i Europa vil også blive berørt.

Optimeret osteproduktion i Storbritannien
Som en af Storbritanniens største osteproducenter har Arla identificeret en stor mulighed for at optimere sin produktion af cheddarost og forbedre effektiviteten ved at samle driften på tværs af sine produktions-og pakkeanlæg, hvor kapaciteten i øjeblikket ikke udnyttes fuldt ud.

I dag offentliggør Arla et forslag om at indstille produktionen på sit mejeri i Llandyrnog og flytte produkti-onen af cheddar til mejerierne i Taw Valley og Lockerbie. Desuden foreslår Arla, at alle cheddar-pakkelinjer samles på pakkefaciliteten i Oswestry, og at de mindre pakkefaciliteter i Malpas og Lockerbie lukkes.

Den foreslåede konsolidering, som afhænger af resultatet af høringsprocessen, kan medføre, at omkring 154 stillinger nedlægges inden udgangen af 2018.

Fremadrettet: Et stærkere og mere konkurrencedygtigt selskab
I løbet af de næste tre år vil Calcium-programmet transformere aktiviteter i hele Arla, bl.a. i forbindelse med produktion, produkter, indkøb, markedsføring og HR. Programmet foregår på et tidspunkt, hvor Arla står over for to unikke eksterne udfordringer som følge af omfanget af virksomhedens eksponering mod det britiske pund og den ugunstige udvikling på råvaremarkederne.

"Vi ønsker at nå vores mål om at opbygge et stærkere og mere konkurrencedygtigt Arla, som servicerer vores kunder og forbrugere bedre og giver vores andelshavere større afkast. Det kræver at vi træffer en række svære beslutninger. For at Arla fortsat skal kunne leve op til vores Good Growth 2020-strategi, der forsyner millioner af forbrugere rundt om i verden med innovative mejeriprodukter, skal vi være en af de mest fleksible og forbrugerorienterede virksomheder på det aktuelle, tempofyldte og komplekse globale fødevaremarked," siger CEO i Arla Foods Peder Tuborgh.

"Det er aldrig let at sige farvel til værdsatte kolleger, især ikke under disse omstændigheder, og jeg vil ger-ne takke dem, der forlader os, for det bidrag, de har ydet til Arla Food, og jeg ønsker dem alt godt for frem-tiden. Vi vil give vores fulde støtte til de kolleger, der er berørt af denne proces," siger han.

Da Calcium-programmet stadig er i en tidlig fase, kan vi endnu ikke fortælle, hvad de helt nøjagtige konse-kvenser vil være inden for andre specifikke områder af virksomheden, herunder hvor mange stillinger, der vil blive oprettet eller nedlagt på grund af det igangværende arbejde. Men virksomheden forventer, at net-toantallet af stillinger vil være lavere. Arla forventer at kommunikere åbent om processen i løbet af pro-grammet.

Fakta: om "Calcium"-programmet
Løbende omkostningsbesparelser og effektiviseringer er en vigtig del af Arla Foods' Good Growth 2020-strategi, og virksomheden har derfor igangsat et treårigt transformationsprogram ved navn "Calcium", som vil ændre virksomheden ved at skabe markante effektivitetsgevinster med to hovedformål for øje:

  • at forbedre afkastet til sine andelshavere og opretholde en konkurrencedygtig mælkepris
  • at geninvestere i forretningsområder, som genererer vækst

Calcium-programmet vil medføre løbende besparelser på mindst 400 millioner euro inden udgangen af 2020, og indvirkningen på vores resultat vil akkumulere gennem hele programmets løbetid.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®, Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark