Pressemeddelelse

​Ændringer i virksomhedsfunktioner i forbindelse med Arla’s transformationsprogram Calcium

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla Foods annoncerer i dag yderligere ændringer af en række af sine koncernfunktioner som led i det igangværende transformationsprogram Calcium.

Tidligere i år lancerede det landmandsejede Arla Foods et treårigt program ved navn Calcium der skal opnå besparelser og effektiviseringer for mere end 400 millioner EUR og omdanne Arla Foods til en stærkere og mere konkurrencedygtig virksomhed.

Som rapporteret i august, da Arla offentliggjorde sit halvårsresultat for 2018, bidrager Calcium-programmet allerede nu positivt til selskabets mælkeprisudbetalinger til andelshavere og det samlede finansieringsbidrag forventes langt at overstige prognosen på 50 millioner EUR i år.

Flere koncernfunktioner påvirkes
En del af transformationsprocessen er den fortsatte effektivisering af virksomhedens drift og supportfunktioner. Denne proces har foregået siden starten af året, og der er allerede iværksat væsentlige ændringer på tværs af globale funktioner såsom Finance, Legal & IT, Corporate Strategy, Medlemsservice, HR & Corporate Affairs.

Arla Foods annoncerer i dag yderligere ændringer af en række virksomhedsfunktioner, herunder Markedsføring, Supply Chain Finance, International og HR.

I forbindelse med de ændringer, der er blevet annonceret i dag, forventes det, at 140 stillinger på tværs af de berørte områder vil blive nedlagt. Det drejer sig fortrinsvis om stillinger på virksomhedens hovedkontor i Aarhus, men også et mindre antal stillinger på virksomhedens administrationskontorer andre steder i Europa og Nordamerika.

Hurtigere adgang til markedet
De fleste af de ændringer, der annonceres i dag, vil påvirke Arlas markedsføringsorganisation, da selskabet sigter mod at forenkle sit kommercielle matrix og styrke frontlinjen ved at sikre hurtigere adgang til markedet.

"De ændringer, vi annoncerer i dag, vil skabe en enklere og stærkere markedsføringsmodel for vores brands og giver os mulighed for hurtigere at varetage lokale behov, både på vores europæiske kernemarkeder og vores nyere markeder i Asien og Afrika. Det indgår i vores bestræbelser at opbygge tætte relationer til lokale kunder og regeringer for at løse nogle af de større udfordringer i forbindelse med sundhed og bæredygtighed," siger CEO for Arla Foods, Peder Tuborgh.

"Som altid når man omstrukturerer og skal sige farvel til dygtige kolleger, har vi skullet træffe nogle vanskelige beslutninger. Jeg vil gerne takke dem, der forlader os, for den indsats, de har ydet i Arla Foods. Vi gør dette for at skabe en langsigtet transformation af vores virksomhed og for at reetablere vores internationale konkurrenceevne, når det gælder den mælkepris, vi betaler vores andelshavere, og det glæder mig at se det engagement, som Calcium udløser overalt i vores organisation. Det er en stor del af grunden til, at programmet i øjeblikket leverer før tid," siger han.

Fakta – Om Calcium-programmet
Løbende omkostningsbesparelser og effektiviseringer er en vigtig del af Arla Foods' Good Growth 2020-strategi, og virksomheden har derfor igangsat et treårigt transformationsprogram ved navn Calcium, som vil ændre virksomheden ved at skabe markante effektivitetsgevinster med to hovedformål for øje:
- at forbedre afkastet til sine andelshavere og opretholde en konkurrencedygtig mælkepris
- at geninvestere i forretningsområder, som genererer vækst

Calcium-programmet vil medføre løbende besparelser på mindst 400 millioner EUR inden udgangen af 2020, og det økonomiske udbytte vil akkumulere gennem hele programmets løbetid.

Programmet gennemføres på et tidspunkt, hvor Arla står over for to unikke eksterne udfordringer som følge af omfanget af virksomhedens eksponering over for det britiske pund og den ugunstige udvikling på råvaremarkederne.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark