Pressemeddelelse

​Arla på rette vej efter vanskeligt første kvartal

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla Foods har i første halvår 2018 forbedret lønsomheden og leveret en omsætningsvækst på 2,2 procent til 5,1 milliarder EUR, blandt andet drevet af vækst i selskabets strategiske brands og mælkepriser der er på vej op igen efter et svagt første kvartal. Med mere stabile udsigter for resten af året forventer Arla at nå sit mål for nettoresultat og vækst i brands, samtidig med at transformationsprogrammet Calcium vil levere flere besparelser end forventet.

Første halvår 2018 var præget af udfordrende markedsforhold med et fortsat svagt britisk pund og en negativ udvikling i fedt- og proteinpriserne. I 2. kvartal 2018 begyndte priserne at rette sig og på trods af højere forbrugerpriser forblev forbrugerne tiltrukket af Arla’s strategiske brands på tværs af kategorier.

Koncernens samlede omsætning steg 2,2 procent til 5,1 milliarder EUR, understøttet af vækst i salget af selskabets strategiske brands på 3,0 procent, drevet af solide resultater for Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®.

Arla leverede en Arla-indtjening på 34,7 EUR-cent pr. kg mælk mod 35,8 EUR-cent i første halvår 2017, hvilket skyldes lavere råvarepriser i begyndelsen af 2018. Arla-indtjeningen måler den værdi som Arla har generet for hvert kilo andelshavermælk.

Hvert år sætter Arla et mål om et årligt netto resultat på mellem 2,8-3,2 procent af omsætningen. Det giver selskabet mulighed for at afbalancere kapital til fremtidige investeringer og efterbetaling til ejerne, mens selskabet fortsat udbetaler den størst mulige andel af overskuddet til ejerne via aconto-mælkeprisen igennem året.

I første halvår 2018 opnåede Arla et årligt netto resultat der udgjorde på 2,2 procent af omsætningen mod 2,1 procent i andet halvår 2017. Selskabet forventer, at netto resultatet for helåret vil ligge inden for målsætningen på 2,8 til 3,2 procent af omsætningen.

Driftsomkostningerne steg i første halvår på grund af en revurdering af værdiansættelsen af varebeholdningerne på baggrund af ændringer i mælkeprisen, større salgsvolumen samt øgede inflationsdrevne omkostninger til energi og transport.

"Vi fik en hård start på 2018, hvor vi måtte handle hurtigt for at rette op på vores bundlinje, som var ramt af både et svagt britisk pund og ugunstige priser. Den hurtige indgriben betød, at vi var i stand til at forbedre lønsomheden og udviklingen i mælkepriserne i perioden. Opgaven er dog ikke slut endnu, og vi arbejder fortsat ihærdigt med at gennemføre vores transformationsprogram Calcium, som vil forbedre vores resultater yderligere," oplyser Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh.

CALCIUM BEGYNDER AT LEVERE

I starten af året annoncerede Arlas ledelse transformations- og effektiviseringsprogrammet Calcium, som skal reducere selskabets omkostninger med 400+ millioner EUR. Allerede i første halvår 2018 leverede Calcium et positivt bidrag på 9,5 millioner EUR. For helåret 2018 forventer Arla et positivt bidrag på mindst 50 millioner EUR.

"Jeg er glad for at kunne sige, at Calcium er begyndt at levere – hver uge ser vi fremskridt. Vores øverste ledelse, mellemledere og medarbejdere arbejder hårdt med de enkelte initiativer, som skal gøre det muligt for os at betale en mere konkurrencedygtig mælkepris til vores landmænd, konkurrere mere effektivt på de markeder og i de kategorier, hvor vi har globale aktiviteter, og give et boost til de strategiske investeringer, der skal sikre, at selskabet leverer lønsom vækst på langt sigt," udtaler Arla Foods økonomidirektør, Natalie Knight.

Af de besparelser på 400 millioner EUR, som Calcium-programmet forventes at levere inden 2021, skal 300 millioner EUR sendes videre til ejerne via aconto-mælkeprisen, mens 100 millioner EUR vil blive geninvesteret i selskabet for at genere vækst.

KVALITETEN AF FORRETNINGEN FORBEDRES

Arla® brandet er en vigtig drivkraft for væksten i selskabets brandede produkter, og havde en omsætningsvækst på 5,0 procent svarede til 1,487 millioner EUR i første halvår, justeret for valutaudsving. Omsætningsvæksten var primært drevet af prisstigninger og øget salg inden for økologisk mælk, mælkebaserede drikkevarer og mozzarellaost.

Puck® er Arla Foods’ førende brand i Mellemøsten og Nordafrika og brandet fortsatte sin solide udvikling i alle kategorier. Samlet viste Puck® en omsætningsfremgang på 9,1 procent, justeret for valutaudsving, til 185 millioner EUR, primært drevet af volumenvækst i kategorierne basisflødeost og forarbejdet ost.

Lurpak® leverede en omsætningsfremgang i første halvår på 11,3 procent, justeret for valutaudsving, til 270 millioner EUR, drevet af store prisstigninger på smør og blandingsprodukter overalt i verden sammen med en volumenstigning på 3,6 procent.

Salget af Arlas specialost Castello® steg 5,6 procent til 83 millioner EUR, justeret for valutaudsving. Volumenmæssigt udgjorde væksten 4,7 procent, og Nordamerika bidrog mest til både volumen- og omsætningsvæksten.

"Vores brands er kernen i vores forretning og udgør det største bidrag til Arlas lønsomhed. Med vores brands og produktportefølje er det lykkedes os at imødekomme den stigende efterspørgsel på fødevarer der er sunde og naturlige og som har en høj fødevaresikkerhed. Vi vil fortsætte med at levere mejeriprodukter i nye, innovative formater der følger den måde vores livsstil ændrer sig verden over," slutter Natalie Knight.

KOMMERCIELLE SEGMENTER PÅVIRKET AF VALUTAUDVIKLINGEN

Salget til den europæiske detailhandel og foodservice voksede med 0.6 procent til 3.197 millioner EUR mod 3.177 millioner EUR i det første halvår af 2017. Stigningen var primært drevet af højere salgspriser og bedre produktmix.

Salg i Arla’s internationale forretning faldt med 5.3 procent til 750 millioner EUR mod 792 millioner EUR i første halvår af 2017. Faldet i salget skyldes udelukkende en svagere amerikansk dollar og UDS relaterede valutaudsving som påvirker overførslen af den internationale omsætning i Arla’sfinancielle resultater. Justeret for valutaudsving, er omsætningen fra Arla’s internationale forretning steget med 1.7 procent, primært drevet af en stigning i salget af brandede produkter.

Arla Foods Ingredients (AFI) er stadig Arlas mest lønsomme del af forretningen. I første halvår 2018 stod AFI for 6,1 procent af Arlas omsætning. AFI's omsætning faldt 0,6 procent til 311 millioner EUR mod 313 millioner EUR i første halvår 2018 som følge af valutaudsving. Justeret for valutaudsving var omsætningen stabil, og kvaliteten i salget er også forbedret som følge af et fortsat fokus på lønsomme kategorier, der bidrager til en højere værditilvækst.

Trading-aktiviteterne, som er "business-to-business"-salg af råvarer, steg 18,4 procent til 869 millioner EUR, drevet af højere mælkeindvejning samt højere volumener og priser. Arlas strategiske beslutning om at øge trading-aktiviteterne inden for lønsomme råvarer, såsom mozzarella og mælkepulver, er en styrke for forretningen og gør det muligt for Arla at udtræde af mindre lønsomme private label-kontrakter.

FORVENTNINGER TIL HELÅRET

For helåret vil Arla fortsat have fokus på at balancere væksten i salget af brandede produkter på et detailmarked med stigende priser og det fortsatte arbejde med transformationsprogrammet Calcium vil være selskabets anden store prioritet. Arla forventer en omsætning for helåret 2018 på 10,0-10,5 milliarder EUR og en vækst i salget af brandede produkter i den højere ende af det tidligere kommunikerede mål på 1,0-3,5 procent.

Resultatandelen for 2018 ventes at være 2,8-3,2 procent.

"Uforudsigelige vejrforhold og volatilitet på markedet er desværre blevet mejeribranchens tro følgesvende, og den aktuelle situation lægger op til forsigtighed i de kommende måneder. Vi har imidlertid reageret hurtigt for at sikre, at Arla fortsat er et stærkt og konkurrencedygtigt andelsselskab for vores ejere, og at vi fortsat kan levere mejeriprodukter af høj kvalitet og fødevaresikkerhed som samtidig er bæredygtige til verdens voksende befolkning," slutter Peder Tuborgh.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef

Arla Danmark

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal pressechef

Arla Group

Relateret Dokumenter