Pressemeddelelse

​Bestyrelsen foreslår at udbetale hele nettoresultatet for 2018 til andelshaverne i lyset af stærk balance

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Med baggrund i den positive udvikling i Arlas finansielle balance har Arlas bestyrelse netop udarbejdet et forslag om at udbetale hele koncernens nettoresultat for 2018 til andelshaverne. Bestyrelsen anerkender også, at mange af Arlas andelshavere er i en vanskelig finansiel situation på grund af sommerens tørke i Europa, og at det er i Arlas bedste interesse at udbetale dette års nettoresultat til andelshaverne.

Arlas bestyrelse er blevet enige om at fremsætte et forslag til selskabets øverste beslutningsorgan, repræsentantskabet, om at udbetale hele nettoresultatet for 2018 til andelshaverne, når årsresultatet godkendes tidligt næste år, og dermed afvige fra virksomhedens sædvanlige resultatdisponeringspolitik et enkelt år. 

”Som et landmandsejet selskab bekymrer vi os meget om vores andelshavere, og vi anerkender, at sommerens tørke i Europa har været usædvanlig. Vi foreslår derfor, at der laves dette ekstraordinære tiltag i denne situation. Bestyrelsen er tilfredse med den positive udvikling i selskabets finansielle balance, som gør dette forslag muligt”, siger Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand i Arla Foods.

Mulig udbetaling i marts 2019
Forslaget bliver drøftet på det næste repræsentantskabsmøde i oktober, og en endelig beslutning bliver taget, når årsresultatet bliver godkendt på repræsentantskabsmødet i februar 2019. Udbetalingen er dog betinget af, at der ikke kommer væsentlige ændringer i resultatniveauet eller de finansielle forventninger ved årets udgang. Hvis forslaget bliver godkendt, vil den ekstraordinære udbetaling ske på det sædvanlige tidspunkt for efterbetaling i Arla, som finder sted i marts 2019.

Bestyrelsens forslag inde bærer desuden en betingelse om, at selskabet vender tilbage til sin oprindelige konsoliderings politik for resten af den strategiske periode, som inkluderer regnskabsårene 2019 og 2020.

”Vores balance er blevet betydeligt forbedret i løbet af de seneste år, og det er styrken i vores balance, som gør dette ekstraordinære initiativ muligt samtidig med, at vi fastholder vores investeringsplaner for den fremtidige vækst i virksomheden. Hvis bestyrelsens forslag godkendes, forventes vores nøgletal at forblive inden for målsætningen, forudsat at repræsentantskabet forpligter sig til at vende tilbage til den oprindelige konsolideringspolitik efter 2018,” siger Peder Tuborgh, administrerende direktør for Arla Foods.

Arla forventer, at nettoresultatet for 2018 ligger inden for målsætningen mellem 2,8-3,2 procent af koncernens omsætning. For mere information om resultatdisponering, se nedenfor. Arla Foods er et andelsselskab ejet af landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Alle disse lande blev ramt af sommerens tørke i Europa.

FAKTA - forslagetfrabestyrelsen:

  • Hele nettoresultat i 2018 skal udbetales som efterbetaling (forventes at ligge i intervallet 285 - 310 mio. EUR eller tilsvarende til 2,3 - 2,5 EURc pr. kg mælk)
  • Den ekstraordinæreudbetalingskerpå det sædvanligetidspunkt for efterbetalingen (dvs. marts 2019)
  • Det ekstraordinære tiltag er forudsat en forpligtelse til at vende tilbage til den oprindelige konsolideringspolitik i 2019 og 2020.

FAKTA - Arla Foods ambasresultatdisponering

Som andelsselskab ligger Arlas målsætning for nettoresultatet mellem 2,8 og 3,2 procent af koncernensomsætningen, og selskabet udbetaler løbende overskud til andelshaverne via mælkeprisen i løbet af året.

I slutningen af hvert regnskabsår foreslår bestyrelsen, hvordan nettoresultatet skal fordeles (hvor meget der skal udbetales i tillæg til andelshaverne, og hvor meget der skal tilbageholdes til konsolidering i virksomheden). I sidste ende beslutter repræsentantskabet på mødet i februar, hvor årsresultatet godkendes, hvordan nettoresultatet skal fordeles. Arlas repræsentantskab består af 175 andelshavere fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxembourg sammen med 12 medarbejderrepræsentanter. 

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef

Arla Danmark

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal pressechef

Arla Group

Download Billeder & Videoer