Pressemeddelelse

Stærk omsætningsvækst drevet af brands, international vækst og innovation

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

En stærk præstation af Arla Foods’ globale brands, internationale markeder og ingrediensforretning sikrede et år med høj vækst i 2017. Det landmandsejede mejeri leverede en stigning på 27,4 procent i mælkeprisen til andelshaverne og et nettoresultat på 2,8 procent af omsætningen, hvilket er inden for målsætningen. 

Dette blev opnået i endnu et volatilt år på det globale mejerimarked kendetegnet ved markante ændringer i markedspriserne, hvilket understøttede en stigning i salgspriserne på 1 mia. EUR.

Et af fokuspunkterne i Arla Foods’ Good Growth 2020-strategi er at imødekomme en stigende efterspørgsel fra forbrugere over hele verden efter mejeriprodukter som en del af en sundere og mere naturlig livsstil. Arla® varemærket, som er på forkant med denne udvikling, oplevede store fremskridt på mange markeder, godt hjulpet af lancering af økologiske produkter i Mellemøsten, lancering af flødeost i USA og stor efterspørgsel efter Arlas innovative skyr- og proteinprodukter i Europa.

"I 2017 leverede vi et solidt resultat takket være en god balance mellem brands, kategorier og markeder, som øger væksten i vores virksomhed. Men vigtigst af alt gav det os mulighed for at udbetale en betydeligt højere mælkepris til vores andelshavere og styrke vores balance, så vi kan foretage væsentlige investeringer i 2018," siger Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh.

Brand-vækst opvejer markedets volatilitet

Væksten i brandede produkter er fortsat af afgørende betydning for Arla, fordi det hjælper med at udligne volatiliteten på markedet og i råvarepriserne, hvilket har en endnu større indvirkning på ikke-brandede produkter. I 2017 øgede Arla Foods sin andel af brandede produkter til 44,6 procent – tæt på den langsigtede ambition i Good Growth 2020-strategien på 45 procent.

Det har gjort det muligt for Arla® varemærket at drage fordel af den stigende efterspørgsel efter mejeriprodukter fra forbrugere verden over. Stor fremgang for Arla® skyr på mange markeder er et eksempel på denne udvikling, hvor især salget på det tyske marked er imponerende med en omsætningsvækst på 94 procent. Et andet eksempel er Arla® proteindrikke, som blev lanceret på seks nye markeder i 2017 og nu fås på 14 markeder verden over.

Internationalt blev den brandede vækst i USA drevet af lanceringer af flødeost, mens Arlas brandede økologiske mælk blev lanceret i Mellemøsten. Arlas strategiske brands har alle klaret sig godt i 2017, hovedsagelig drevet af højere salgspriser og en volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brandprodukter på 3,0 procent:

 • Arla® varemærkets omsætning steg med 10,1 procent, hvoraf 3,4 procent var drevet af større volumen
 • Lurpak® omsætningen steg med 8,3 procent trods en negativ vækst i volumen på -2,7 procent
 • Castello® omsætningen steg med 3,1 procent, heraf 2,7 procent drevet af større volumen
 • Puck® omsætningen steg med 6,8 procent, heraf 4,4 procent drevet af større volumen

Kraftig omsætningsvækst primært drevet af højere salgspriser

"Vores fortsatte vækst på internationale markeder ydede et stort bidrag til koncernens omsætning i 2017, som steg med 8,1 procent til 10,3 mia. EUR sammenlignet med 9,6 mia. EUR i 2016. Mens vækst i de strategiske brands har drevet lønsomheden, har spredningen i den geografiske sammensætning af markeder også bidraget til det økonomiske resultat,” siger Arla Foods’ CFO, Natalie Knight.

Forretningsenheden International, der udgør 16 procent af Arla Foods' samlede koncernomsætning, leverede gode resultater i hele 2017. Arlas internationale salg til kunder inden for detailhandel og foodservice leverede en stigning på 13,2 procent i omsætningen og opnåede det bedste resultat nogensinde med 1.616 mio. EUR.

Den stigende globale efterspørgsel efter mejeriprodukter skaber vækstmuligheder, hvor Arlas internationale prioriteter inkluderer:

 • Voksende efterspørgsel efter mejeriprodukter i Afrika syd for Sahara, hvor den disponible indkomst er stigende, og der efterspørges mere næringsrige fødevarer
 • Ny efterspørgsel efter økologiske produkter i Mellemøsten, hvor oprindelse, sporbarhed og kvalitet er altafgørende faktorer
 • Væksten i Foodservice-sektoren i Kina, hvor tilliden til Arlas europæiske andelshavere og praksis i forsyningskæden er afgørende for tilliden i en befolkning, der hastigt skifter spisevaner med større efterspørgsel efter on-the-go-produkter

Som Arlas største kommercielle marked viste Europa solide resultater i 2017 med en stigning i den samlede omsætning på 3,9 procent til 6.568 mio. EUR. Dette afspejler et mere langsigtet opsving i efterspørgslen efter naturligt fedtholdige mejeriprodukter som smør og ost samt tendensen med efterspørgsel på proteinrige produkter.

Arla Foods har fortsat en stærk økonomisk position med en gearing på 2,6, hvilket er pænt under forretningens mål på 2,8 - 3,4, og en soliditet på 36 procent.

Innovation og investeringer forbedrer produktsammensætningen

For Arla Foods Ingredients, et af Arlas 100 procent ejede datterselskaber, var 2017 endnu et stærkt år med en betydelig vækst på top- og bundlinjen drevet af innovation i proteinprodukterne, som er virksomhedens speciale. Som global leder inden for vallebaserede ingredienser forsyner Arla Foods Ingredients en bred vifte af kategorier lige fra bageriprodukter, drikkevarer, mejeriprodukter til is, børne- og sportsernæring.

Med salg i over 90 lande steg omsætningen med 19,6 procent til 651 mio. EUR, godt hjulpet af et større salg af Arlas B2B mælkepulver Infant Milk Formula samt en stærk vækst i priser og volumen i segmentet for værdiforædlet protein.

Forventninger til 2018

Arla Foods' koncernstrategi Good Growth 2020 er fortsat nøglen til at opfylde forventningerne til 2018. Investeringsplanen på 527 mio. EUR, der blev annonceret for nylig, vil styrke væksten i brandede produkter og den internationale vækst med større investeringer i innovativ teknologi samt ny, udvidet og forbedret produktionskapacitet for at muliggøre dette. Strategiske vækstmarkeder som Mellemøsten og Nordafrika, Kina, Sydøstasien, Afrika syd for Sahara og USA skal fortsat være i fokus i 2018.

Omsætningen i 2018 forventes at ligge på et tilsvarende niveau på 10-10,5 mia. EUR som følge af stigende mælkemængder og en bedre produktsammensætning. Arla Foods sigter fortsat mod en nettoresultatandel for 2018 i intervallet 2,8-3,2 procent af omsætningen, men forventer, at sæsonudsving vil have en stor indvirkning på halvårsresultatet for 2018, som ventes at ligge under det årlige mål.

”Der venter os et marked, som er endnu mere forbrugerdrevet, og hvor det er vigtigere end nogensinde før at inddrage hele værdikæden og anlægge en helhedsorienteret, ansvarlig tilgang. Vi skal som et landmandsejet mejeri opfylde disse krav ved at være transparente og udnytte de værktøjer, vi har til rådighed via kvalitetsprogrammet Arlagården®, til at bringe forbrugerne og kunderne tættere på Arla," siger Peder Tuborgh.

2017 i korte træk

 • Koncernens omsætning steg med 8,1 procent til 10,3 mia. EUR som følge af højere salgspriser, øget brand-andel af salget og en bedre sammensætning af geografi og produkter
 • 27,4 procent stigning i den løbende udbetalte mælkepris (aconto) til andelshaverne, samt en gennemsnitlig Arlaindtjening på 38,1 EUR-cent/kg
 • 10,1 procent omsætningsvækst i Arla®-brandet
 • 13,2 procent stigning i omsætningen fra internationale markeder
 • 19,6 procent omsætningsvækst i Arla Foods Ingredients

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Arla®, Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Theis Brøgger
Primær kontaktperson

Theis BrøggerKommunikationsdirektør

Globalt ansvarlig for koncernkommunikation i Arla.