Pressemeddelelse

Arla-lastbiler i København skal køre på gylle

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Et nyt forsøg med biogas sender mælkebiler på gaden i København, der kører på 100 procent grøn energi. Brændstoffet til mælkebilerne er nemlig biogas udvundet af gylle. Det vil reducere udledningen af CO2 med mindst 53 procent. Gylle fra en enkelt ko kan drive en lastbil 875 kilometer. Forsøget er et af en række forskellige Arla-initiativer for at nedbringe CO2 på transportområdet.

Hver eneste danske ko producerer godt 20 kubikmeter gylle om året, og det har i århundreder været brugt som gødning. Men nu kan gylle også bruges som brændstof til at drive de mælkebiler, der leverer mælk.

I et helt nyt forsøg, som Arla netop har sat i gang, testes nu lastbiler, der groft sagt leverer mælken på gylle. Brændstoffet er nemlig biogas, som udvindes af gylle.

”Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, som vi vil teste. Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud og anløber godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har vi taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt,” siger Jakob Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

Forventningen er, at gylle fra en enkelt ko kan skabe så meget biogas, at lastbilen kan køre 875 kilometer. Samtidig viser undersøgelser, at CO2-udledningen reduceres med mindst 53 procent i forhold til den biodiesel, som Arla ellers anvender.

Stort potentiale

I første omgang er det to af Arlas lastbiler af mærket Scania, der er ombygget, så de udelukkende kører på biogas. Den ene lastbil leverer mælk på grøn gas i København, mens den anden henter mælk på Sjælland og kører til København. Afkølingen af mælken sker også med biogas.

Biogas er et langt mere bæredygtigt produkt end normal dieselolie, fordi det er et produkt, som køer danner naturligt.

”Potentialet i forsøget er kæmpestort, fordi Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der nu viser sig at kunne bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 millioner kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler, vil der kunne spares meget CO2 og partikelforurening, hvis forsøget går godt,” siger Jakob Knudsen.

Godt 500.000 køer på Arla-gårde skaber dagligt store mængder af gylle. Det bruges i dag i høj grad som gødning, men ny teknologi skaber også ny, bæredygtig energi ud af gyllen.

Udover CO2-besparelsen er et andet plus ved biogaslastbilerne, at de larmer markant mindre. Støjen reduceres med 3-4 decibel, og det svarer til godt en halvering af støjen.

Et af mange initiativer

Biogaslastbilerne er ét af en række initiativer som Arla har igangsat for at forsøge at lave grønnere transport. Primo 2020 igangsættes et andet spændende initiativ, hvor lastbilerne også vil køre på grøn energi.

Men allerede i 2017 blev partikeludledningen sænket med 25 procent, fordi Arla skiftede vi brændstoffet ud på 60 lastbiler og erstattede det med GTL. Det er en syntetisk diesel lavet på naturgas i stedet for råolie og har en langt højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel.

Det er især kørslen i København og på resten af Sjælland, hvor de 60 lastbiler nu har reduceret partikeludledningen med mindst 25 procent. Herudover reducerer det udledningen af andre skadelige stoffer som NOxHC og CO.

Samtidig bliver chaufførerne undervist i at køre miljørigtigt. De skal sikre det korrekte dæktryk for at bruge mindst muligt brændstof. Derudover må lastbilen ikke køre over 80 kilometer i timen. Det sikrer, at brændstofforbruget er så lavt som muligt.

”Som led i vores mål om at blive CO2-neutral arbejder Arla på at gøre al distribution grøn og et af forsøgene er biogaslastbilerne i Storkøbenhavn. Efter en testperiode på 4-6 måneder, vil vi evaluere og se på anvendeligheden i lastbilerne og derpå perspektiver i forsøget,” siger Jakob Knudsen. I Sverige er man en smule længere med forsøg med at levere mælk på biogas, og her forventer Arla, at 30 procent af flåden kører på biogas om fem år.

Helt klimaneutral i 2050

Arlas overordnede klimaplan indebærer, at den totale udledning af drivhusgasser per produceret liter mælk skal reduceres 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2015 og være helt neutraliseret inden 2050. Det gælder hele produktionskæden fra mælkeproduktionen på gårdene til transporten og produktionen på mejerierne inklusive emballageforbruget.

I løbet af de seneste år er produktionen af grøn gas mangedoblet, men produktionen udfylder endnu ikke sit fulde potentiale.

”Der er stadig grundlag for at bruge biogas i endnu højere grad. I øjeblikket bliver 15-20 procent af gyllen fra Arla-køerne forgasset i biogasanlæg, men vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at øge det tal. Arla har et godt udgangspunkt for at få produceret biogas, fordi vores landmænd har mange køer, hvis gylle kan give os meget mere af den grønne, CO2-neutrale energi, der er vigtig for fremtidens energiforsyning. Og som samtidig er en vigtig del af vores arbejde mod det overordnede klimamål om, at hele Arla skal være CO2-neutral inden 2050,” siger Jakob Knudsen.

Fakta om biogaslastbilerne

  • En ko udleder godt 20 m3 gylle om året. Det kan konverteres til ca. 350 liter diesel. Det kan lastbilerne køre godt 875 kilometer på.
  • Biogas reducerer CO2-belastningen ved kørsel i lastbilerne med mindst 53 procent.
  • Biogaslastbilerne støjer også markant mindre. 3-4 decibel, som svarer til godt en halvering af støjniveauet.

Hvad er biogas?

  • Biogas er en CO2-neutral energi som udnytter ressourcer i affald, altså blandt andet gylle.
  • Det fremstilles ved, at gylle fra køer, og andet organisk materiale tilføres et biogasanlæg, hvor det nedbrydes. Omkring 75 procent af den biomasse, der anvendes i danske biogasanlæg er gylle, mens resten er organisk affald.
  • Biogas forventes at blive en del af fremtidens energiforsyning og udnyttes allerede nu til for eksempel opvarmning af huse.
  • Når gyllen er afgasset, kan den stadig bruges. Den kan nemlig anvendes som gødning. Faktisk en grønnere gødning med mindre metan og fosfor.
  • Samtidig er den næringsrige gylle langt mere effektiv end almindelig, ubehandlet gylle, fordi den indeholder flere mikronæringsstoffer end den traditionelle gylle.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.900 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef