Pressemeddelelse

Ny undersøgelse: Danske unge kræver klimahandling

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

84 pct. af de 15-17-årige giver klar besked til de nyvalgte politikere: Klimaet skal være jeres topprioritet. Det viser en helt ny undersøgelse blandt 898 efterskoleelever, der også punkterer billedet af en ”generationskrig”. For de unge har generelt tillid til forældrenes gode klimaintentioner. Det er første gang, at der sættes tal på, hvad unge under valgretsalderen rent faktisk tænker om klima. Efterskoleforeningen og Arla står bag undersøgelsen.

Der er talt og skrevet meget om unge og klima. Nu sætter en ny undersøgelse for første gang tal på, hvad unge under valgretsalderen rent faktisk mener om klimaudfordringen og bæredygtighed. Efterskoleforeningen og Arla Foods står bag undersøgelsen, som netop er gennemført blandt 898 efterskolelever i alderen 15-17 år rundt om i hele landet.

Fremtidens vælgere, der får stemmeret inden for de næste 1-3 år, er stærkt optagede af klimaforandringer. Og undersøgelsen sender et meget klart og entydigt budskab til Folketinget og politikerne, der lige nu forhandler om et nyt regeringsgrundlag: Klimaet er for 84 pct. af de unge det ubetinget vigtigste politiske spørgsmål.

”Vi har nok haft en fornemmelse fra vores samvær med eleverne på efterskolerne, men jeg er alligevel overrasket over, hvor højt dette tal er. De unge, vi møder, er meget optagede af, hvordan vi løser klimaudfordringerne og er handlekraftige og engagerede. Det er meget inspirerende at opleve, og netop derfor fokuserer vi på at oplyse eleverne om klima og bæredygtighed igennem vores undervisning,” siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.

Et fælles ansvar
De danske unge påtager sig et medansvar for en bæredygtig fremtid. 81 pct. går nemlig op i at leve bæredygtigt, og knap en tredjedel af de unge går i høj eller meget høj grad op i det. På spørgsmålet om hvem der har det største ansvar for at løse klimaudfordringerne, peger 36 pct. på politikerne, mens 35 pct. nævner borgerne. Virksomhederne følger efter med 17 procent.

Med andre ord er klimaet ifølge de unge et fælles ansvar, og synspunktet indkapsles af flere af de unges egne svar i undersøgelsen, hvor de skriver: ”Nu skal vi fucking tage os sammen!”

Jakob B. Knudsen, landedirektør i Arla Danmark, synes, at de unge er en inspiration:

”Vi står ved en historisk skillelinje. Klimaet kører af sporet, hvis vi ikke handler. I den forbindelse er det meget inspirerende, at de unge i så et stort antal engagerer sig i klimaspørgsmålet og tror på løsninger, der involverer alle. For det er netop i fællesskab i alle dele af samfundet, at vi skal finde de grønne svar og føre dem ud i livet.”

Der er ingen generationskrig Ifølge undersøgelsen betragter de fleste unge deres forældre som med- og ikke modspillere. Hele 79 pct. af de unge anerkender nemlig deres forældre for at gå op i klimaet. Og halvdelen er overbeviste om, at deres forældre mener dét, når de siger, at de arbejder hårdt på at blive klimavenlige.

”Det er en positiv overraskelse, at der tilsyneladende ikke er en generationskonflikt. Jeg tror at det skyldes, at de unge til dagligt oplever, at deres forældre også forholder til klimaudfordringerne, og det skaber en tro på, at vi kan løse klimaudfordringerne i fællesskab,” siger Torben Vind Rasmussen.

Til gengæld tror kun henholdsvis 15 og 20 pct. af de unge på, at virksomheder og politikere rent faktisk mener deres klimaløfter. Den melding tager Jakob B. Knudsen fra Arla til sig:

”Arla og masser af andre virksomheder er meget klimaambitiøse. Og vi arbejder hårdt på at gøre vores produkter og virksomheder klimavenlige. Men meldingen fra de unge er klar: Vi skal blive meget bedre til at fortælle om, hvad vi gør – og i handling hele tiden gøre os fortjent til deres klimatillid. Det er vi opsatte på at lykkes med hos Arla.”

Fakta om undersøgelsen:
I forbindelse med Folkemødet 2019 har Efterskoleforeningen og Radius på vegne af Arla Foods gennemført en undersøgelse om danske efterskoleelevers viden og holdning til klima og bæredygtighed samt egen adfærd i forbindelse med at leve bæredygtigt. Undersøgelsen er indsamlet blandt 898 danske efterskoleelever i alderen 15-17 år i maj 2019.

Resultaterne må ikke viderebringes uden henvisning til Efterskoleforeningen og Arla.

Hovedresultater:

  • 84 pct. af de unge mener, at miljø og klima er det vigtigste politiske emne, mens kun 42 pct. mener, at det er hospitaler og sundhed.
  • De unge mener, at henholdsvis politikerne (36 pct.), borgerne (35 pct.) og virksomhederne (17 pct.) bærer det største ansvar for at løse klimaproblemerne
  • De unge mener, at deres forældre i meget høj gad (5 pct.), høj grad (24 pct.) og i nogen grad (50 pct.) går op i klimaudfordringerne
  • 47 pct. af de unge tror, at deres forældre mener det, når de siger, at de arbejder hårdt for at være klimavenlige.
  • 15 pct. af de unge tror, at virksomheder mener det, når de siger, at de arbejder hårdt for at være klimavenlige. Mens 52 pct. tror, at det kun er et fåtal af virksomhederne, som rigtig mener det.

For mere information:
Jesper Skovlund
PR-chef, Arla Danmark
Tlf.: 8938 1896
Mail: jesper.skovlund@arlafoods.com

Maren Ottar Hessner
Politisk konsulent, Efterskoleforeningen
Tlf.: 51 94 25 96
Mail: moh@efterskoleforeningen.dk

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 10.300 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jonas Barfoed
Primær kontaktperson

Jonas BarfoedPressemedarbejder

Susie Munk Jensen
Primær kontaktperson

Susie Munk Jensen PR & Communication Manager