Pressemeddelelse

​Nyt partnerskab skal styrke en bæredygtig mejerisektor i Nigeria

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

I et nyt offentligt-privat partnerskab i Nigeria forpligter Arla Foods sig til at fortsætte arbejdet med at udvikle en langsigtet bæredygtig mejeribranche og lokal mejerisektor i Nigeria, ved at hjælpe 1.000 små landbrug med at skabe bedre levevilkår. Det skal samtidig styrke Arlas forretning i landet.

Arla, der allerede deltager i en række eksisterende udviklingsprojekter inden for den nigerianske mejeribranche, underskrev i denne uge et aftalememorandum med delstaten Kaduna og den nigerianske regering. I den nye aftale vil staten og regeringen tilbyde 1.000 nomadiske mælkebønder permanente landbrugsarealer med adgang til vand, mens Arla bliver den kommercielle partner, der køber, indsamler, forarbejder og sælger den lokale mælk.

Nigeria – hvis befolkningstal forventes at nå op på næsten 400 millioner mennesker i 2050 – er en af de hurtigst voksende nationer i verden, og der er allerede en stærkt stigende efterspørgsel efter næringsrig mad som forbrugerne i landet har råd til. Det nye offentligt-private partnerskab er det første af sin størrelse i Nigeria og en del af Arlas strategi om at imødekomme forbrugerefterspørgslen på mejeri i Nigeria ved at skabe balance mellem udviklingen af den lokale mejerisektor og importen af mælk og mejeriprodukter.

"Med en stigende efterspørgsel efter nærende mejeriprodukter blandt Nigerias hastigt voksende befolkning, er der et behov for, at den lokale mejeribranche bliver styrket, så den er i stand til at hjælpe med at imødekomme efterspørgslen. Som et andelsselskab der tidligere har haft succesfulde samarbejder omkring lokale udviklingsprojekter og en langsigtet forpligtelse over for vores nigerianske forbrugere, kunder og partnere er vi meget glade for dette nye partnerskab, fordi det vil gøre en reel forskel for mange landmænds liv og landbrug," siger Tim Ørting Jørgensen, Executive Vice President og Head of Arla Foods International.

I et nyt offentligt-privat partnerskab i Nigeria forpligter Arla Foods sig til at fortsætte arbejdet med at udvikle en langsigtet bæredygtig mejeribranche og lokal mejerisektor i Nigeria, ved at hjælpe 1.000 små landbrug med at skabe bedre levevilkår. Det skal samtidig styrke Arlas forretning i landet.

Offentlige og private investeringer baner vejen
Delstaten Kaduna og den nigerianske regering forpligter sig til at forbedre de strukturelle betingelser for de nomadiske landmænd. I stedet for konstant at flytte i en søgen efter græsningsområder og vand vil landmændene få stillet jord til rådighed, hvor de kan slå sig ned og udvide deres landbrug. Det er også en del af det offentliges forpligtelse at sikre infrastrukturen, f.eks. veje, strøm og vand, som er nødvendig for at kunne forarbejde mælken og få den ud på markedet.

Projektet vil primært blive finansieret af lån ydet af Central Bank of Nigeria og garanteret af den lokale delstat. Som kommerciel partner investerer Arla i etableringen af mælkeindsamlingscentre, De har afgørende betydning for Arla, som skal stå for forarbejdningen af den mælk, landmændene producerer.

Partnerskab bygget på succesfuldt projekt 
Arlas engagement i det nye offentligt-private partnerskab i Nigeria bygger videre på et succesfuldt samarbejde, som blev etableret i 2016, og som omfattede delstaten Kaduna, den nigerianske regering og NGO Care, Landbrug & Fødevarer, det lokale kooperativ MILCOPAL og den nigerianske kvægavlerorganisation Coret.

Partnerskabet er støttet af Danida og er et femårigt projekt ved navn Milky Way Partnership Nigeria, som har til formål at udvikle en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig forsyningskæde for mejeriprodukter. Partnerskabet og projektet har skabt en holdbar forretningsmodel der kan udvides og som både øger indkomstgrundlaget og skaber flere jobmuligheder for lokale landmænd og ansatte i mejerisektoren.

På Amana Dairy Cooperative i udkanten af Kaduna kan landmændene se fordelene ved at være en del af Milky Way Partnership Nigeria. De har nu altid adgang til vand, og der er blevet installeret en malkestation for at sikre, at mælken bliver nedkølet umiddelbart efter malkningen for at bevare kvaliteten.

”Tidligere drak køerne fra vandhullerne. Nu har de adgang til frisk vand og er velnærede. Man kan se på deres hud, at de er sunde. Vi er meget glade, og vi er allerede begyndt at se resultaterne,” siger Alhaji Sani Aliyu, en af mælkeproducenterne hos Amana Dairy Cooperative.

Bygget til at holde på langt sigt
Den nigerianske mejeribranche leverer i øjeblikket mindre end 10 procent af landets nuværende efterspørgsel efter mejeriprodukter – en kløft, der vil blive øget eksponentielt, i takt med at befolkningen vokser i løbet af de næste årtier. 
De fleste nigerianske mælkeproducenter er små, og mælken indsamles som oftest gennem manuel malkning af køerne i små åbne skåle eller spande. Hvis mælken ikke bliver brugt i landmandens egen husstand, transporteres den normalt ikke længere væk end til det nærmeste lokale marked. Det er en stor udfordring at forhindre, at mælken fordærves i varmen.

Arla vil bidrage med erfaring fra sin paneuropæiske forsyningskæde og sin andelskultur for at hjælpe landmændene i Nigeria med at få kommerciel succes.

”Vi tror på, at vi ved at tage lokal mælk ind i vores produktportefølje kan få succes på langt sigt i Nigeria. Det vil kun lykkes os at øge de lokale landmænds indkomst, skabe vækst i Nigerias mejerisektor og få opfyldt vores ambitioner i Vestafrika, hvis projektet og dets aktiviteter er kommercielt levedygtige. Projektet er et godt eksempel på, hvordan forretning og udvikling kan gå hånd i hånd og sikre bæredygtige løsninger, der holder på længere sigt,” siger Tim Ørting Jørgensen.

Fakta om projektet
-Samlet investering: Projektet vil primært blive finansieret af lån, der ydes af Central Bank of Nigeria og garanteres af den lokale delstat. Arla vil investere i mælkeindsamlingscentre.

-Antal mælkeproducenter: 1.000

-Partnere i det nye offentligt-private partnerskab: Arla Foods, delstaten Kaduna og den nigerianske regering.

-Partnere i Milky Way Partnership Nigeria: Delstaten Kaduna og den nigerianske regering, Arla Foods, NGO'en Care, Landbrug & Fødevarer, det nigerianske kooperativ MILCOPAL og den nigerianske kvægavlerorganisation Coret.

-Milky Way Partnership Nigeria støttes af Danida og det danske udenrigsministerium. 

Læs mere om Milk Way Partnership Nigeria på vores hjemmeside.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.900 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jonas Barfoed
Primær kontaktperson

Jonas BarfoedPressemedarbejder

Susie Munk Jensen
Primær kontaktperson

Susie Munk Jensen PR & Communication Manager

Download Billeder & Videoer