Pressemeddelelse

​Populære brands og transformation leverer stærke resultater for Arla i 2019

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

I 2019 overgik landmandsejede Arla Foods sine forventninger til det globale salg af brandede produkter samtidig med at transformationsprogrammet Calcium igen leverede store omkostningsbesparelser. Dette gjorde det muligt for Arla at levere en stabil mælkepris til andelshaverne, og en stærk likviditet styrkede virksomhedens muligheder for at investere yderligere i fremtidig vækst.

Koncernens samlede omsætning steg til 10,5 milliarder EUR (sammenlignet med 10,4 milliarder EUR i 2018 og 10,3 milliarder EUR i 2017), primært drevet af en stærk vækst i salget af den globale portefølje af brandede produkter, som opnåede en stigning på 5,1 procent i forhold til året før.

Arla-indtjeningen – som måler den værdi, Arla skaber per kg ejermælk – fortsatte sin opadgående trend i 2019 til 36,6 eurocent i gennemsnit, mod 36,4 eurocent i 2018.

"I 2019 byggede vi videre på det positive momentum, vi har skabt i branchen, og Arla er en stærkere virksomhed nu end for et år siden. Vi har styrket vores konkurrenceevne og overgået vores finansielle mål, samtidig med at vi fortsætter vores transformation gennem Calcium," siger Arla Foods' administrerende direktør Peder Tuborgh.

Globale brands bliver mere og mere populære hos forbrugerne
Arlas salg af brandede produkter steg i 2019 med 5,1 procent mod 3,1 procent i 2018, primært på grund af Arla® brandet. Den globale omsætning for Arla® brandet voksede til 3.033 millioner EUR mod 2.875 millioner EUR i 2018 og var drevet af en række vellykkede lanceringer af laktosefri og økologiske produkter, lanceringen af nye flexitar produkter samt den fortsatte hurtige vækst af Skyr på de europæiske kernemarkeder.

Salget af Lurpak® understregede smørrets fornyede popularitet, både til madlavning og dagligt forbrug. Innovationer som Lurpak® Softest i Storbritannien og en ny emballage var med til at drive det globale salg til over 100.000 tons. Omsætningen for Lurpak® steg til 588 millioner EUR mod 561 millioner EUR sidste år.

Puck®, virksomhedens førende ostebrand i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), øgede omsætningen til 363 millioner EUR mod 352 millioner EUR sidste år, drevet primært af forarbejdet ost og flødeost.

Omsætningen for Castello® specialost forblev uændret på 179 millioner EUR, på trods af et udfordrende og konkurrencepræget miljø i hele Europa og på udvalgte internationale markeder.

Mælkebaserede drikkevarebrands øgede omsætningen med 20 millioner EUR til 207 millioner EUR og blev primært drevet af Starbucks™, som sælges i Europa, Mellemøsten og Afrika.

"Arlas globale brands er fortsat kernen i vores forretning, og i 2019 er forbrugernes tillid til vores produkter steget. Vi leverede en række populære mejeriprodukter og imødekom dermed den stigende efterspørgsel efter sunde og bæredygtige fødevarer, hvilket hjalp os med at overgå vores forventninger til væksten for vores globale brands," siger Natalie Knight, som er CFO i Arla Foods.

Kommercielle segmenter opnår resultater med Good Growth 2020-strategien
For at styrke sin position som førende global mejerivirksomhed fokuserer Arla sine aktiviteter på fire forretningsområder.

Arlas europæiske segment tegner sig for lidt over 60 procent af forretningen, og kernebrands leverede en vækst i omsætningen på 2,9 procent mod 2,5 procent i 2018 med vækst på alle markeder – især i Storbritannien, der leverede en volumenvækst for brandede produkter på 8,8 procent. Den samlede omsætning i det europæiske segment faldt imidlertid med 154 millioner EUR til 6.353 millioner EUR, primært som følge af den strategiske beslutning om at træde ud af urentable private label-kontrakter samt valutakurser.

Arlas internationale segment udgør 17 procent af forretningen. International leverede en tocifret omsætningsvækst for brandede produkter på 10,3 procent med vækst i alle markeder undtagen Nordamerika. Omsætningen steg med 226 millioner EUR til 1.802 millioner EUR, hvilket er den højeste stigning i de seneste tre år. Derudover gør købet af det topmoderne produktionsanlæg i Bahrain fra Mondeléz International og den langsigtede Kraft® brandlicens til deres osteforretning i MENA det muligt for Arla at øge sin produktionskapacitet i regionen for at muliggøre fremtidige vækstambitioner.

Arla Foods Ingredients (AFI), et 100% ejet datterselskab af Arla Foods, øgede omsætningen med 58 millioner EUR til 710 millioner EUR, der var drevet af et større salg af produkter inden for spædbørnsernæring, sundhed, sport og fødevarer såvel som højere priser og helårseffekten af opkøbet af de resterende 50 procent af Arla Foods Ingredients S.A. Argentina i 2018.

Omsætningen i Trading, som er Business-to-Business varehandel, faldt med 28 millioner EUR til 1.662 millioner EUR mod 1.690 millioner EUR sidste år, primært på grund af lavere volumen og negative valutaeffekter.

Calcium fortsætter med at transformere forretningen og leverer resultater over forventningerne
Arlas transformations- og effektivitetsprogram Calcium overgik igen forventningerne med besparelser på 110 millioner EUR, mod et mål for 2019 på 75-100 millioner EUR. Den samlede besparelse på 224 millioner EUR siden lanceringen i 2018 betyder, at Arla er mere end halvvejs mod det endelige mål for vedvarende besparelser i 2021 på over 400 millioner EUR.

Administrerende direktør i Arla Foods Peder Tuborgh siger om transformationen:
"I 2019 var vi i stand til at sikre vækst og forbedre kvaliteten af vores forretning betydeligt og samtidig fortsætte med at effektivisere mere end forventet. Dette viser tydeligt, at vores medarbejdere ændrer den måde, de arbejder, forbruger og investerer i vores forretning på. Ændringerne bliver stadigt mere integreret i vores arbejdsmetoder, og jeg er meget stolt af vores medarbejdere og vores resultater indtil videre."

Good Growth 2020 strategi og investeringer i bæredygtig vækst
2020 forventes at blive endnu et stort investeringsår. Arla planlægger at investere et rekordstort beløb på 619 millioner EUR for at udvide kapaciteten i vækstsektorer. Det drejer sig blandt andet om at fortsætte færdiggørelsen af et tørretårn til mælkepulver i Pronsfelt i Tyskland, udvide mozzarellakapaciteten i Branderup og opgradere det nyerhvervede produktionsanlæg i Bahrain samt foretage betydelige investeringer i kapacitetsforøgelser for AFI.

I 2020 vil Arla bygge videre på det momentum, der blev skabt i 2019, og yderligere styrke andelsselskabets konkurrenceevne med fokus på vækst for brandede produkter, transformations- og effektivitetsprogrammet Calcium og øget fokus på bæredygtighed i hele værdikæden.

Brexit udgør fortsat en risiko, idet forhandlingerne om det fremtidige handelsforhold mellem Storbritannien og EU finder sted i 2020. Der er risiko for toldafgifter og andre hindringer, som vil besværliggøre den britiske/europæiske handel og øge omkostninger. Arla går ind for så tæt et handelsforhold som muligt for at minimere disse risici.

Udgangen af 2020 markerer også afslutningen af Good Growth 2020-strategien, og Arla forventer at nå sine langsigtede finansielle mål.

"Vi nærmer os afslutningen af vores Good Growth 2020-strategi, og det står klart, at den har fungeret som en vellykket guide for os i udviklingen af vores globale og brandede positioner. Fremadrettet vil vi fortsætte med at udnytte disse styrker, øge vores innovationskapacitet og vigtigst af alt styrke vores engagement i bæredygtighed for at sikre endnu mere værdi for vores andelshavere."

Koncernens omsætning i 2020 forventes at blive på 10,4-10,8 milliarder EUR, nettoresultatandelen vil være omkring 2,8 til 3,2 procent, og gearingen forventes at ligge inden for målintervallet på 2,8-3,4.

Arla offentliggør årsrapporten og CSR-rapporten den 27. februar. 

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.900 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.