Pressemeddelelse

Fem nye biogaslastbiler skal nu levere Arla-mælk til danskerne

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla har bestilt fem nye biogaslastbiler efter et succesfuldt pilotprojekt med Arlas første to biogaslastbiler. De nye lastbiler reducerer udledning af CO2 med næsten 50 procent svarende til en besparelse på godt 114 tons CO2. Lastbilerne er et af en række forskellige Arla-initiativer, der skal nedbringe klimaaftrykket fra transport.

Det er groft sagt gylle, der fremover kommer til at bringe mælk ud til danskerne, når fem nye Arla-mælkebiler bliver leveret til efteråret. Lastbilerne kører nemlig på biogas, som blandt andet udvindes af gylle.

Arla har bestilt de fem nye lastbiler efter et succesfuldt forsøg med de første to, der er blevet testet som en del af mælkeudbringningen siden efteråret 2019.

”Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, vi har testet, og det er gået godt. De foreløbige resultater viser, at der bliver sparet omkring 50 procent af CO2-udledningen. Derfor udvider vi nu vognparken med yderligere fem biogaslastbiler,” siger Helle Müller Petersen, landedirektør for Arla Danmark.

Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud til godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har Arla taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt. Udover biogaslastbilerne er Danmark første el-lastbil en del af Arlas flåde, som kører mælk ud til københavnerne.

En ko producerer godt 20 m3 gylle årligt. Det kan omdannes til 350 liter biogas, som hver lastbil kan køre 875 kilometer på. Dermed kan man sige, at lastbilerne kører 875 kilometer per ko.

Hver af de fem lastbiler forventes at køre godt 35.000 kilometer årligt, og dermed spares godt 114 tons CO2 sammenlignet med en almindelig diesellastbil.

Meget spændende perspektiv

Biogas er et langt mere bæredygtigt brændstof end normal dieselolie, fordi det er et naturligt produkt dannet af køer.

”Potentialet er kæmpestort. Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der nu viser sig at kunne bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 mio. kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler vil der kunne spares store mængder CO2 og partikelforurening,” siger Helle Müller Petersen.

Godt 500.000 køer på Arla-gårde skaber dagligt store mængder af gylle. Den bruges i dag i høj grad som gødning, men ny teknologi skaber også ny, bæredygtig energi ud af gyllen.

Ny biogasstation i Ishøj skal tanke lastbilerne

Når det kan lade sig gøre at sende fem biogaslastbiler mere på gaden, så skyldes det ikke mindst Arlas samarbejdspartner Bigadan, der netop er i gang med at bygge en fyldestation i Ishøj, som ligger tæt på Arlas distributionscenter. Her kan bilerne tanke og købe brændstof til samme pris som biodiesel.

”Det er en særlig tilfredsstillelse at kunne sige, at vores grønne kørsel nu ikke længere er en test. Disse lastbiler bliver en varig del af flåden. Vi forventer, at 25-30 lastbiler skal skiftes i de kommende få år, og der vil biogaslastbiler være i spil,” siger Helle Müller Petersen.

Arla har også succes med den el-lastbil, der leverer mælk til københavnerne, men investerings-omkostningerne forbundet med el-lastbiler for forsat meget høje og derfor er el-lastbiler endnu ikke rentable. Derfor er biogaslastbilerne gode alternativer til endnu grønnere transport.

Biogas er et af mange initiativer

Biogaslastbilerne og el-lastbilerne er bare to af en række initiativer, Arla har igangsat for at gøre transporten grønnere. Chaufførerne er blandt andet blevet undervist i at køre miljørigtigt. De skal sikre det korrekte dæktryk for at bruge mindst muligt brændstof. Lastbilen må heller ikke køre over 80 kilometer i timen. Det sikrer, at brændstofforbruget er så lavt som muligt.

”Som led i vores mål om at blive CO2-neutral arbejder Arla på at gøre al distribution grøn. Vi evaluerer løbende og ser på anvendeligheden og perspektiverne i forsøgene,” siger Helle Müller Petersen.

Fakta om biogas-lastbilerne

  • En ko udleder godt 20 m3 gylle om året. Det kan konverteres til omkring 350 liter biogas, som lastbilerne kan køre godt 875 kilometer på
  • Arla forventer at de 5 nye enheder kommer til at kører godt 35.000 km om året pr. bil. Det vil betyde en reduktion på godt 114 tons CO2 i forhold til en dieselbil
  • Biogaslastbilerne støjer også markant mindre. Der skæres 3-4 decibel af støjniveau, som betyder godt en halvering
  • Biogaslastbilerne er produceret af Scania.
  • Biogaslastbilerne kommer til at køre mælk ud i Hovedstadsområdet fra efteråret 2021.

Fakta: Helt klimaneutral i 2050

Arlas overordnede klimaplan indebærer, at den totale udledning af drivhusgasser per produceret liter mælk skal reduceres med 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2015 og være helt neutraliseret inden 2050. Det gælder hele produktionskæden fra mælkeproduktionen på gårdene til transporten og produktionen på mejerierne, emballageforbruget og distributionen ud til forbrugerne.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef for Arla i Danmark

Arla Danmark

Download Billeder & Videoer