Hvordan ændrer dit barn forholdet til dine forældre?

Hvordan ændrer dit barn forholdet til dine forældre?

Forholdet til ens forældre ændrer sig, når man selv får børn. Læs her, hvordan og hvad ens egen opvækst betyder for de nyudklækkede bedsteforældres rolle i familien.

Når du lige har fået barn, er tolerancetærsklen måske ikke så høj, som den plejer at være. Manglende søvn, nye opdagelser og forpligtelser kan betyde, at du måske ikke har overskuddet til eksempelvis at håndtere dine egne forældres eller svigerforældres kommentarer og “gode råd”.

Nogle nyudklækkede bedsteforældre mener, de nærmest har “ret” til at fortælle, hvordan du skal opdrage dit barn, og det kan virke ret provokerende. De har måske nok erfaring med alt fra bleskift til putteritualer, men det betyder ikke, at de ved, hvad der er rigtigt for dit barn. Det kan føre til, at du er ekstra motiveret for at gøre “modstand” og insistere på at være forælder på din egen måde.

Det kan udvikle sig til lidt af en kamp mellem generationerne, hvis bedsteforældrene kommer med uønskede råd og kommentarer, mens de nybagte forældre kører “bland jer udenom” på repeat.

Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Det fortæller par- og psykoterapeut Jan Bjerre.

»Hvis alt i familien fungerer optimalt, er der et forældrepar, der er imødekommende og to hold af bedsteforældre, der er respektfulde over for forældrenes måde at være familie på,« siger han.

Den måde, I vælger at vise omsorg for jeres barn på, opdrage det og i det hele taget være familie på, bygger på markant andre omstændigheder og en anden historik end jeres egne forældres. Værdier, viden om børn og kulturen i samfundet er flydende, og det er en god idé, at både forældre og bedsteforældre husker dette.

»Vi vil gerne have lov til at være forældre på vores egen måde. Vi bliver inspireret af andre ting, end vores forældre gjorde, og derfor er der brug for en respektfuldhed mellem generationerne,« fortæller Jan Bjerre, som mener, at udviklingen går hurtigere i dag end nogensinde, og der derfor er ekstra brug for den gensidige respekt nu.

»Bedsteforældre er heller ikke som tidligere. Mange er stadig i arbejde, når de får børnebørn, og er de på pension, har de typisk deres egne planer for deres ‘otium’,« siger han med henvisning til, at nogle i den ældre generation har store forventninger til at rejse mere, købe en båd eller lære et nyt sprog. Derfor kan man ikke nødvendigvis regne med, at ens forældre står på pinde for at passe børnebørnene eller hjælpe til i dagligdagen.

Tag initiativet

Enhver familiedynamik er forskellig, og mens nogle nyudklækkede bedsteforældre har svært ved at holde de gode råd for sig selv, skal andre opfordres til at tage del i børnebørnenes liv.

»Det gode forhold mellem forældre og bedsteforældre handler om at finde en balance mellem respektfuld distance og kærlig indblanding. Og det går typisk galt, hvis man er overladt til at gætte sig til, hvor grænsen går,« fortæller Jan Bjerre.

Det er derfor, det er vigtigt at snakke om de forventninger, I har til bedsteforældrene, såvel som hvilke ønsker de har i forhold til at tage del børnebørnenes liv.

»Selv om vi er voksne, forventer vi typisk, at det er vores forældre, der tager teten på sådan en snak, for vi er jo stadig deres børn. Det er imidlertid meget bedre, hvis vi selv tager initiativet,« siger parterapeuten.

Hvis du selv tager teten og åbner en samtale med dine forældre, viser du, at du tager dem seriøst, og at du påtager dig et ansvar for at få skabt en god dynamik i familien. Det giver et godt udgangspunkt for at blive hørt, og samtidig er det bare nemmere for alle at forstå det, der bliver sagt højt.

Hvad skal du forvente?

Hvor tætte, I er på hinanden i din familie og i din partners familie, kan have stor betydning for, hvor nemt det er at forventningsafstemme.

»Der er nok en tendens til, at ens reaktioner bliver forstærket i mødet med forældrene, og derfor giver det ofte flere konflikter, hvis man har haft en konfliktfyldt opvækst,« siger Jan Bjerre.

I det bedste scenarie har du derfor haft en tryg barndom, og hvis du og dine forældre samtidig har etableret en lille distance med respekt for hinandens levevis i voksenlivet, har I det bedste udgangspunkt for at nå hinanden.

»Har I i forvejen et forhold, hvor I respekterer hinandens valg og måde at leve på, er det også nemmere at acceptere, at I måske har et lidt forskelligt syn på omsorg og opdragelse i forhold til barnet,« forklarer psykoterapeuten.

Omvendt kan det være svært at snakke om forventninger og sætte grænser over for sine forældre, hvis man stadig som voksen har et meget nært forhold til dem.

»Har du et tæt forhold til dine forældre som voksen, kan der opstå konflikter og formentlig flere konflikter, end hvis du i højere grad har frigjort dig fra dem,« siger Jan Bjerre.

Tips til et bedre forhold til bedsterne:

● Respekter hinanden og de erfaringer, I har

● Afstem forventningerne til hinanden

● Tag initiativet - åben kommunikation opstår ikke af sig selv