Arla Food Designer

Arla Food Designer

Hvad er Arla Food Designer?

Arla Food Designer er et tværfagligt undervisningsmateriale, der tager eleverne med igennem en innovationsproces, hvor omdrejningspunktet er yoghurtproduktion. Forløbet giver eleverne et indblik i og praksiserfaringer med en virkelig arbejdsplads, idet eleverne producerer deres egen yoghurt, laver smagstests, designer emballage, hvor de skal indtænke, hvordan emballagen kan blive mere klimavenlig  og udvikler en reklame.

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring fagene dansk, madkundskab, håndværk & design samt natur/teknologi. 

Arla Food Designer kan laves ude på skolerne.

Hvad er Arla Food Designer
Skoleversion - udføres af læreren på skolen

Undervisningsmaterialet

Arla Food Designer
Samarbejde med Aarhus Kommune

Samarbejde med Aarhus Kommune

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune i projeketet "Kend din mad". Kend din mad består af 20 undervisningsforløb, der alle har mad som omdrejningspunkt. Målet med undevisnings- og læringsforløbene er at skabe tværfaglige forløb og virkelighedsnære læringsrum, der medvirker til at styrke børn og unges maddannelse. 

Mejeriforeningen: Den Magiske Madkasse

Mejeriforeningens gratis læringsmateriale Den Magiske Madkasse sætter fokus på overgangen fra børnehave til skole. Materialets lege og pædagogiske aktiviteter hjælper børnene til at blive parate til at agere i de nye rammer omkring måltidet og sætter fokus på skolemadpakken.
Den Magiske Madkasse henvender sig både til storbørnsgruppen i daginstitutioner samt til indskolingen. 

Den Magiske Madkasse

Kontakt Arla Food Designer

Har du spørgsmål, ris/ros eller en god ide, er du meget velkommen til at kontakte os.

madglad@arlafoods.com