Arla Food Designer

Arla Food Designer

Hvad er Arla Food Designer?

Arla Food Designer er et undervisningsmateriale, der tager børn og unge med igennem en innovationsproces, hvor omdrejningspunktet er yoghurtproduktion.

Der findes tre forskellige versioner af Arla Food Designer:

1. Arla Food Designer med besøg på Arla Innovation Centre

2. Arla Food Designer på skolen

3. Arla Food Designer som hjemmeaktivitet

Hvad er Arla Food Designer
Samarbejde med Aarhus Kommune

Samarbejde med Aarhus Kommune

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune i projeketet "Kend din mad". Kend din mad består af 20 undervisningsforløb, der alle har mad som omdrejningspunkt. Målet med undevisnings- og læringsforløbene er at skabe tværfaglige forløb og virkelighedsnære læringsrum, der medvirker til at styrke børn og unges maddannelse. 

Kontakt Arla Food Designer

Kontakt