Arla Food Designer

Besøg hos Arla Inonvations center | Arla Food Designer

Med besøg på Arla

Arla Food Designer med besøg på Arla er et tværfagligt undervisningsforløb, der er bygget op omkring et 4 timers virksomhedsbesøg på Arla Innovation Centre i Aarhus N. Forløbet tager udgangspunkt i Arlas egen innovationsproces med faserne: opdage, udvikle og lancere. I løbet af innovationsprocessen skal eleverne producere deres egen yoghurt, smagsteste, designe emballage, hvor de skal indtænke, hvordan emballagen kan blive mere klimavenlig og til sidst udvikle en reklame.

Virksomhedsbesøget er gratis og kan rumme mellem 15-30 elever. Du kan booke virksomhedsbesøget her. OBS: På grund af corona-restiktioner, er det lige nu ikke muligt at booke besøg. 

Den pædagogiske vejledning nedenfor guider jer igennem forløbet og giver et uddybende indblik i hvad virksomhedsbesøget består af. 

Undervisningsmaterialet

Den pædagogiske vejledning er henvendt til lærere på 6. og 7. klassetrin, der skal på virksomhedsbesøg på Arla Innovation Centre. I den pædagogiske vejledning finder I alt den information, I har brug for. Her er både en guide til den opgave I skal løse på skolen inden besøget samt et uddybende indblik i hvad virksomhedsbesøget hos Arla består af. Nedenfor er ligeledes links til download af de elevark og klassematerialer I får brug for undervejs. 

Hvad består et skolebesøg af?
Plakat til opgaven inden besøget

Download den pædadogiske vejledning her

Læringsmål

Arla Food Designer er bygget op omkring de nationale læringsmål. Undervisningsmaterialet tager sit afsæt i arbejdet med elevernes innovative kompetencer og indeholder læringsmål inden for fagene dansk, madkundskab, håndværk og design samt natur/teknologi. Du kan finde læringsmålene her:

Arla Food Designer