Arla® Food Designer Skoleudgaven

Skoleudgaven

Arla Food Designer Skoleudgaven er et tværfagligt undervisningsmateriale på 6-8 lektioner, der gennemføres på skolen af læreren. Forløbet er bygget op omkring Arlas egen innovationsproces med faserne: opdage, udvikle og lancere. I løbet af innovationsprocessen skal eleverne producere deres egen yoghurt, smagsteste, designe emballage, hvor de skal indtænke, hvordan emballagen kan blive mere klimavenlig og til sidst udvikle en reklame.

Den pædagogiske vejledning nedenfor guider jer igennem forløbets 6 opgaver. I vejledningen finder I også oplysninger om hvilke råvarer og materialer, der evt. skal indkøbes og hvilke klassematerialer, der skal printes inden forløbets start. 

Undervisningsmaterialet

Den pædagogiske vejledning er målrettet lærere på 6. klassetrin, men det vurderes, at elever fra 5. klasse til 9. klasse også kan bruge undervisningsmaterialet. I den pædagogiske vejledning finder I alt den information, I har brug for - og det er denne, der guider jer gennem alle opgaverne i undervisningsforløbet. Nedenfor er ligeledes links til download af de elevark og klassematerialer I får brug for undervejs.

Elevark i A4
Skabelon til yoghurtbæger i A4
Plakater i A3
Materialeliste i A4

Download den pædagogiske vejledning her

Hent appen "Arla Food Designer"

Som en del af undervisningsmaterialet skal eleverne bruge appen "Arla Food Designer", som kan hentes gratis i App Store eller Google Play. I appen arbejder eleverne med at udvikle en reklame for deres nye produkt. Eleverne kan både bruge smartphones og tablets til arbejdet med aktiviteten.

Læringsmål

Arla Food Designer er bygget op omkring de nationale læringsmål. Undervisningsmaterialet tager sit afsæt i arbejdet med elevernes innovative kompetencer og indeholder læringsmål inden for fagene dansk, madkundskab, håndværk & design samt natur/teknologi. Du kan finde læringsmålene her: