28. AUGUST 2021
3. - 5. SEPTEMBER 2021

Nedenstående er Arlas privatlivspolitik og betingelser for at deltage i forbrugerundersøgelse om Arla Food Fest.

1. Privatlivspolitik til deltagere i forbrugerundersøgelse om Arla Food Fes
2. Betingelser for deltagelse i Arlas forbrugerundersøgelse om Arla Food Fest

1. Privatlivspolitik til deltagere i forbrugerundersøgelse om Arla Food Fest

Introduktion
Arla Foods amba, CVR-nr. 25313763, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, ("Arla") er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har i den forbindelse udarbejdet denne privatlivspolitik til dig som deltager i forbrugerundersøgelsen om Arla Food Fest. Det er vigtigt for Arla, at behandlingen af dine personoplysninger sker på en transparent og gennemsigtig måde. I det nedenstående kan du få mere information om blandt andet, hvilke personoplysninger der behandles om dig i forbindelse med din deltagelse i forbrugerundersøgelsen om Arla Food Fest, hvad formålet med behandlingen er, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Arla på dataprivacy@arlafoods.com.

Personoplysninger, der behandles om dig
I forbindelse med din deltagelse i denne forbrugerundersøgelse, som vedrører Arla Food Fest, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

a)    Din e-mailadresse, som vil blive brugt til at kontakte dig i tilfælde af, at du er en af vinderne af konkurrencen, eller i det tilfælde at du har givet dit samtykke til at modtage nyheder om Arla Food Fest. 

b)    Dit navn og kontaktoplysninger, som udelukkende skal bruges i tilfælde af at du vinder konkurrencen.

c)    Dine svar og input fra den forbrugerundersøgelse, som du deltager i.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Det primære formål med behandlingen af dine personoplysninger er, at Arla kan behandle informationer om dine erfaringer, reaktioner, præferencer, holdninger samt adfærd som forbruger i forbindelse med dit besøg på Arla Food Fest. De oplysninger, som Arla behandler i forbindelse med forbrugerundersøgelsen, bruges til at forbedre dine oplevelser på Arla Food Fest og evt. lignende, fremtidige events.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger om dig er Arlas legitime interesse i at forbedre og udvikle Arla Food Fest og at forbedre forbrugernes oplevelser til andre events, Arla vælger at afvikle, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi vurderer, at disse overstiger hensynet til dine interesser.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til de nævnte formål. Vi vil i så fald ophøre med behandlingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vi har tungtvejende grunde til at fortsætte, og disse går forud for din interesse, eller fordi persondataene er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjeparter med henblik på, at de kan anvende oplysningerne til egne formål.

Til at forestå forbrugerundersøgelsen har Arla antaget Kuanhsi Consulting ApS som databehandler, der udelukkende behandler dine personoplysninger på vegne af Arla, til Arlas formål og efter instrukser fra Arla. Kuanhsi Consulting APS må således ikke anvende personoplysninger om dig til egne formål. Arla har i den forbindelse indgået en databehandleraftale med Kuanhsi Consulting ApS.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Arla overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS (tredjelande).

Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan også bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata på din anmodning, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 2.    Betingelser for deltagelse i Arlas forbrugerundersøgelse om Arla Food Fest

Rettigheder til svar mv.

1)    Alle rettigheder (herunder ophavsret og andre immaterielle rettigheder) til svar, input, forslag, ideer og anden information, som du afgiver i forbindelse med din deltagelse i forbrugerundersøgelsen, vil endeligt og eksklusivt tilhøre Arla. Arla kan uden begrænsning anvende, ændre, videreudvikle og videregive sådanne svar mv.

Fortrolighed

2)    Alle oplysninger, som du modtager fra Arla og/eller Arlas samarbejdspartnere eller erfarer i forbindelse med din deltagelse i forbrugerundersøgelsen, er fortrolige. Dette gælder, uanset hvilken karakter oplysningerne har (nye produkter, markedsføringstiltag mv.), uanset hvordan du har modtaget dem (mundtligt, skriftligt, billeder, test af produkter mv.), og uanset om de er mærket som fortrolige eller ej. Det betyder, at du ikke må videregive disse oplysninger til nogen, eller bruge dem til andre formål end din deltagelse i forbrugerundersøgelsen, medmindre Arla udtrykkeligt og skriftligt har givet tilladelse til det.

Gaver og præmier

3)    Du kan vælge at deltage i en lodtrækning om en præmie for din deltagelse i forbrugerundersøgelsen. Du skal være opmærksom på, at sådanne gaver kan være skattepligtige, og du er selv ansvarlig for at indberette oplysninger om gaven til SKAT. Arla foretager ikke indberetning til SKAT.