Arla

En usynlig sundhedsrevolution? Konference for sundhed, der samler

Arla var d. 11. februar 2016 vært for konferencen ”Den usynlige sundhedsrevolution?”, hvor potentialet for bedre sundhed via nye løsninger, samarbejder og proaktive sundhedstiltag fra private aktører blev sat på dagsordenen.

Konferencen havde til formål at samle aktører på tværs til en dag med ny viden, inspiration og debat om nye fælles løsninger, der kan løfte sundhedstilstanden for alle – også dem, der ikke nødvendigvis kan eller vil forbedre egen sundhed.

Konferencen rettede sig mod deltagere og beslutningstagere fra såvel offentlige myndigheder, private og frivillige organisationer, virksomheder, detailhandel mfl. og blev afviklet i et varieret samspil mellem oplæg fra bl.a. Center fra Sundhedssamarbejde ved Århus Universitet, Innovationsfonden, Dansk Industri, Access to Nutrition Foundation, Hjerteforeningen, Novo Nordisk  mfl., aktiv involvering, sideevents samt en afsluttende paneldebat.

Konferencen satte fokus på følgende tematikker:

  • Hvordan ser fremtidens sundhedsudfordringer ud, og hvordan kommer vi dem til livs?
  • Hvad påvirker vores (u)sunde valg i hverdagen?
  • Hvordan måler man fødevarebranchens sundhedsbidrag?
  • Hvornår kalder nye fælles løsninger på en bredere samtænkning af videnskab, politik og industri?
  • Hvor går grænsen mellem den førte hånd mod en sundere tilværelse og friheden til at leve som den enkelte kan og vil?

Er der et paradoks i, at virksomheder både tager ansvar for og kommercialiserer sundhed?

Program:

Se program