Pressemeddelelse

Arla kalder mælkekasserne hjem

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Det koster i CO2-regnskabet og på bundlinjen, når Arla hvert år skal producere 300.000 nye mælkekasser alene til at erstatte dem, der forsvinder. Derfor igangsætter Arla nu en landsdækkende indsamling, der er særlig målrettet institutioner og forbrugere, der ligger inde med mange tomme mælkekasser. Ind-samlingen bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, der arbejder for at få plast til at leve længere.

Vi kender den blandt andet fra de høje tårne på børnehavernes legepladser og knallertens lad. De grønne mælkekasser er blevet folkeeje, men de mange mælkekasser i bybilledet betyder, at Arla hvert år er nødt til at producere 300.000 nye mælkekasser, fordi kasserne forsvinder ud af distributionen og bruges til andre formål. Ekstraproduktionen belaster miljøet unødigt, og fra uge 46 sætter Arla derfor gang i en landsdækkende indsamling af de grønne mælkekasser for at få flere tomme kasser tilbage til distributionen.

”I Arla arbejder vi for at gøre en grønnere forskel, og derfor er det nu helt naturligt, at vi tager fat i mælkekasserne. Faktisk er mælkekasserne lavet til at holde i 20 år, men i dag forsvinder de allerede efter i gennemsnit tre år. Får vi flere mælkekasser retur fremover, kan vi nedbringe vores CO2-udledning med op til 825 tons. Og det fører os nærmere mod at indfri vores 2020-mål om at reducere vores samlede CO2-udledning med 25 procent,” siger Jakob B. Knudsen, der er i direktør i Arla Danmark og fortsætter:

”Vi håber, at særligt daginstitutioner, spejdere og andre, der ligger inde med mange tomme mælkekasser, vil hjælpe til. Det er ikke kassen på knallerten, der gør den store forskel, og her kan den sikkert gøre glæde i mange år, men vi vil gerne undgå at vores mælkekasser ender deres dage i en affaldscontainer, for de er lavet til at transportere og opbevare vores produkter i mange år”.

Samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening
Arla har indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med indsamlingen. For hver ekstra mælkekasse, der kommer retur, donerer Arla 1 kr. til Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling til april, hvor frivillige danskere, skoler og institutioner sammen rydder op i naturen. Derudover donerer Arla et engangsbeløb på 75.000 kr. til indsamlingen, hvoraf 50.000 kr. udloves som præmier til de medvirkende skoler og daginstitutioner.

”Indsamlingen af mælkekasser er på mange måder et godt initiativ, fordi det sætter fokus på, at plast er en værdifuld ressource. Plastprodukter skal genbruges så længe som muligt, og derefter genanvendes til nye produkter i stedet for at blive brændt på forbrændingsanlæg – for da er ressourcen væk for evigt,” siger Sine Beuse Faurby, der er miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

”Dertil kommer, at hjemkaldelsen af mælkekasser er et fint eksempel på, at virksomheder kan udvise ansvarlighed overfor miljøet ved at tage sine emballager retur – også med gode resultater for bundlinjen som følge heraf. Sidst, men ikke mindst, er vi glade for opbakningen til vores årlige Affaldsindsamling i naturen. Samarbejdet har muliggjort, at DN og Arla trækker lod om to præmier på 25.000 kr. til nye legeredskaber blandt skoler og institutioner, som ’erstatning’ for tilbageleverede mælkekasser.”

Genanvendelige mælkekasser
Arla arbejder løbende på at gøre mælkekasserne grønnere, og så snart Arla kan skaffe nok genanvendelig

plast vil alle mælkekasser blive produceret af 100 procent genanvendelig plast. I dag bruges der allerede plastaffald i produktionen bl.a. fra Arlas danske mejerier og fra gamle mælkekasser, låg og plastemballage.

En mælkekasse lavet af 100 procent genanvendelig plast reducerer CO2-udledningen pr. kasse med 40 procent.

Sådan kalder Arla mælkekasserne hjem
Indsamlingen af mælkekasser kommer til at foregå ad tre veje:

  • Arla går i dialog med de grossister og købmænd, der kører ud med varer til eksempelvis børneinstitutioner og restauranter for at få dem til fremover at huske at tage tomme kasser med tilbage.
  • Arla sender breve ud til alle landets daginstitutioner for at oplyse dem om indsamlingen og opfordre dem til at sende de tommer kasser retur næste gang, de får varer leveret fra en grossist eller købmand. Daginstitutionerne er et særligt indsatsområde, da mælkekasser ikke er sikkerhedsgodkendt legetøj og medfører en risiko for, at børnene falder og slår sig, når de kravler på dem.
  • Arla opfordrer private forbrugere og andre med tomme mælkekasser til at aflevere de tommer kasser hos supermarkeder over hele landet, hvorfra de kommer retur til Arla. Hvis man har flere end 20 mælkekasser stående, kan man kontakte Arla på tlf. 89 38 10 00 mandag-fredag kl. 8-16 for at aftale afhentningen (gælder dog ikke adresser på skov- eller villaveje, hvor lastbiler ikke har adgang).

Om produktionen af de grønne mælkekasser

  • Af de mælkekasser, som Arla hvert år producerer, er det blot 15 procent, der går til at erstatte dem, der går i stykker eller er blevet for slidte. Resten går til at erstatte dem, der forsvinder fra distributionen, og det svarer til 300.000 nye mælkekasser hvert år.

Læs mere om indsamlingen på https://www.arla.dk/om-arla/malkekasse-indsamling/

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Download Billeder & Videoer