Aktiviteter

Ko-gylle kan bruges til CO2-neutral energi på mejerierne

Måske kommer ejerne af Arla Foods i fremtiden til både at levere råvaren og energien til mejerierne. Gylle fra køerne kan bruges til at fremstille store mængder CO2-neutral energi i biogasanlæg - og dermed erstatte fossile brændstoffer.

Lørdag den 12. december præsenterede Arla idéen på en konference om grønt lederskab under klimatopmødet COP15.

Der går meget el og varme til at tørre mælk til pulver eller holde en osteproduktion i gang 24 timer i døgnet. Og imens energi forbruges døgnet rundt på mejeriet, så skabes der konstant ny energi i stalden. Køernes gylle kan sammen med spildevand og restprodukter fra mejerierne bruges til produktion af biogas, der defineres som CO2-neutral energi, fordi den ikke kommer fra fossile brændstoffer.

Gylle er en del af Arlas værdikæde

Derfor er det helt oplagt at koble de to ting sammen, mener Arlas administrerende direktør Peder Tuborgh.

”Gyllen er allerede at finde i Arlas værdikæde, fordi den kommer fra gårde, der ejes af Arlas andelshavere. Hvorfor ikke udnytte vores egen vedvarende og bæredygtige energi i vores produktion. Det er stadig kun en idé, men vi præsenterer den på COP15-konferencen lørdag den 12. december for at sætte fokus på, hvad vi er parate til, hvis ellers forudsætningerne er i orden,” siger han.

Fordel for både landmand og nærmiljø

En direkte fordel for landmanden ved at omsætte gyllen til energi er, at han ikke behøver så meget jord at sprede den på. Det giver ham mulighed for at udvide besætningen og dermed mælkeproduktionen, uden at han skal investere penge i mere jord, som måske er dyr og svær at finde i området.

Den miljømæssige fordel er også til stede. Den del af gødningen, som ikke går til biogas, er lettere at optage i jorden, og dermed kan landmanden reducere sit forbrug af kunstgødning.

Der skal også være politisk vilje

I et landbrugsland som Danmark er der store perspektiver i biogas, hvis bare reglerne og afgiftssystemerne bliver tilpasset i linje med ambitionerne i regeringens Grøn Vækst plan, så det også bliver en økonomisk god forretning at bygge og drive biogasanlæg, mener Peder Tuborgh.

”Vi er klar til at drive ideen til virkelighed, hvis ellers der er politisk vilje. Netop det faktum, at vores driftssteder har et stabilt forbrug af energi hen over døgnet, gør Arla til en attraktiv aftager af energi i modsætning til private husstande og andre virksomheder, hvor man lukker og slukker hen på aftenen og om sommeren.” 

Er allerede i gang i Sverige

Arla Foods har allerede gjort sig erfaringer med at forsyne et af sine driftssteder med vedvarende energi, nemlig ved pulverfabrikken i Vimmerby, Sverige. Her kommer al varmeforsyningen i dag fra træflis.