Landmandsejet
EN MODERNE LANDMAND

HEINE KUHR

Heine Kuhr er tredjegenerationslandmand på Kuhr Hedegård i Rødkærsbro, som han driver sammen med sin far Henry og sin bror Michael. Heine Kuhr bor på gården sammen med Trine og deres børn. Gården beskæftiger otte ansatte og huser hele 550 sortbrogede køer. Den seneste tid har stået på store moderniseringer på gården, hvor dyrevelfærd og effektivitet går op i en højere enhed.

Køerne malkes i karrusel

På Kuhr Hedegård malkes køerne i en malkekarrusel. Og som ordet antyder, er det rent faktisk en karrusel, som køerne selv går ind i, når de vil malkes. Der kan være 60 køer i karrusellen ad gangen. Det er rart for køerne at blive malket i karrusellen, og samtidig giver det også Heine, Henry og Michael et godt overblik over hver enkelt ko. Malkekarrusellen registrerer nemlig fx, hvor meget mælk, køerne giver. Med andre ord er malkekarrusellen win-win for både køerne og landmændene.
Mælken fra Kuhr Hedegård bliver kørt til Arlas lokale mejeri i Rødkærsbro af Arlas mælkechauffører. Her bliver mælken forædlet til mozzarellaost. 

Køerne malkes i karrusel

Miljøvenlig gård med biogasanlæg

På Kuhr Hedegård er miljø og bæredygtighed højt på dagsordenen. Som noget helt nyt har de investeret i et biogasanlæg. Her bliver gyllen fra dyrene til biogas, som udnyttes til energi. Det betyder, at gården kommer af med affaldet, mens Rødkærsbro Mejeri får glæde af biogassen i form af energi. Og samtidig bliver restproduktionen fra biogasanlægget brugt til at gøde markerne på gården. Det er med til at sikre et bæredygtigt landbrug, som er noget, der ligger Heine Kuhr meget på sinde.

Glad for livet som landmand

Heine Kuhr er glad for at være landmand. Han nyder dagligdagen med køerne og markarbejdet, og værdsætter en varieret hverdag, hvor gården udvikles sammen med medarbejderne. Derudover sætter Heine Kuhr pris på at se ting gro og følge årstidernes skiften på tæt hold. 

Glad for livet som landmand