Landmandsejet
EN HOLLANDSK LANDMAND MED NOGET PÅ HJERTE

INGRID VAN DEN HENGEL

I Bylderup Bov i Sønderjylland ligger gården Lendemark, som drives af landmanden Ingrid van den Hengel. På gården bor en besætning på 130 sortbrogede malkekøer, som leverer mælk til Arlas mejeri i Kruså. Gården har 145 hektar jord. Her dyrkes en stor del af køernes foder, som primært består af majs og græs. Derudover bruges afgrøderne til et biogasanlæg.

Hollandske rødder

I 1993 flyttede Ingrid van den Hengel til Danmark fra Holland for at blive landmand. For i Danmark var gode vilkår og en god stemning omkring landbruget, som gjorde det muligt for Ingrid van den Hengel at modernisere gården.

Heldigvis flyttede Ingrid van den Hengels bror Marcel van den Hengel også til Danmark i 1993 og driver i dag Enggården Hjemsted i Skærbæk – godt 40 km fra Bylderup Bov. Og det betyder meget for Ingrid van den Hengel at have sin bror så tæt på. Derudover er Ingrid van den Hengel socialt anlagt, og hun har gjort sig meget umage med at lære dansk og blive en del af lokalsamfundet i Bylderup Bov, hvor hun blandt andet bidrager til det lokale foreningsliv. 

Hollandske rødder

Passion og stolthed

Samspillet mellem dyr, natur og afgrøder er noget, der ligger Ingrid van den Hengel meget på sinde. Hver dag arbejder Ingrid van den Hengel for at køerne skal have et godt liv med sundhed og trivsel. Det er en stor del af Ingrid van den Hengel arbejde som landmand. Et erhverv, som hun brænder for og er stolt af at være en del af. Ingrid lægger stor vægt på at levere en råvare af høj kvalitet - det mener hun nemlig er vigtigt, både som mor, landmand og bevidst forbruger.

Ingrid van den Hengel arbejder for

Kvalitet, miljø og dyrevelfærd

Selvom Ingrid van den Hengel driver en gård med to ansatte og en praktikant, har hun alligevel fundet tid til lægge et stort engagement i Arlas repræsentantskab, hvor hun er ét ud af 179 medlemmer. Her er hun valgt af de andre ejere i Arla til varetage deres interesse – og det er ikke nogen lille opgave. Repræsentantskabet bestemmer de grundlæggende principper, som andelshavernes mælk afregnes efter. Mælkeprisens niveau vurderes hver måned. Ingrid van den Hengel er glad for at sidde med i Arlas repræsentantskab, som også giver hende et godt netværk og mulighed for at sparre med landmænd fra hele Nordeuropa.
Ingrid van den Hengel lægger et stort arbejde og energi i repræsentantskabet, og hun er meget bevidst om også at bidrage til at træffe langsigtede beslutninger, der kan sikre et bæredygtigt landbrug til de næste generationer. Og netop bæredygtighed er Ingrid van den Hengel hjerteblod sammen med dyrevelfærd og kvalitet.

Kvalitet, miljø og dyrevelfærd