Fedtindhold

Fedtindholdet er et udtryk for et produkt eller en fødevares indhold af fedt, ofte angivet i gram, pr. 100 g af varen. Fedtindholdet er ikke det samme som fedtenergiprocent, som er et udtryk for, hvor meget fedtet udgør af den samlede mængde energi i et produkt eller et måltid. Dog ses de to udtryk ofte brugt i flæng.

Beskrivelse

Fedtindholdet er fx relevant mht. ostes fedtindhold, fx 45+ . Plustegnet er en gammel måde at deklarere ostens fedtindhold på, så det er vigtigt at skelne mellem plustegnet eller procenttegnet. Plustegnet viser fedtindholdet i ostens tørstof (dvs. indholdet af protein, fedt og kulhydrat), mens procenttegnet viser, hvor mange procent fedt der er i hele osten. Tallet for plustegnet vil altså være højere end procenttallet. Fx vil en ost med 30+ indeholde 16% fedt, mens en 45+-ost indeholder 27% fedt.