Workout

Booty burn

Booty burn

Er du klar til at træne din booty? Programmet er delt op i 3 sæt. I hver sæt gentager vi hver øvelse 12 gange x 3 runder med en lille pause mellem hver sæt. God fornøjelse!

Side lunges

One leg hip thrusters

Side lunges

Inchworm

Back extensions