FarmAhead™ Technology
FarmAhead™ Technology

FarmAhead™ Technology

Vi ønsker at lave mejeriprodukter af høj kvalitet med omtanke i hvert trin af produktionen. Omtanke på vores gårde, for vores dyr og for den jord, vi er afhængige af. Derfor har vi udviklet en værktøjskasse med datadrevne og videnskabsbaserede teknologier, så Arlas landmænd kan måle, forstå og komme videre i deres bæredygtighedsomstilling på gården. Det kalder vi FarmAhead™ Technology. Ved hjælp af værktøjskassen vil Arlas landmænd blive belønnet for de skridt, de har taget, og de vil være i stand til at identificere de mest effektive næste skridt. Jo mere handling de tager, jo mere bliver de betalt for deres mælk.
FARMAHEAD™ CHECK

Sådan måler vi klimaaftrykket på gården

Man skal kende sine udfordringer, før man kan løse dem. Derfor har vi udviklet FarmAhead™ Check til at indsamle data og opbygge viden om udledningen af Co2e på Arlas landmænds gårde.    

Med FarmAhead™ Check indsamler vi mere end 200 datapunkter; Fra hvad, køerne spiser, til hvilken type energi, der bruges på gårdene. Resultaterne verificeres af en tredjepartsrådgiver og lagres i et stort datasæt, der giver os detaljeret indsigt i vores mælkeproduktion på tværs af syv lande i Nordeuropa.

Det giver os flere muligheder for at støtte og motivere vores landmænd til at komme hurtigere videre i deres bæredygtighedsomstilling. Vi deler også erfaringer med resten af mejeribranchen, politikere og forskningspartnere for at vi løbende kan udvikle os.

Sådan måler vi klimaaftrykket på gården
FARMAHEAD™ TILLÆG

Belønning for klimatiltag

En økonomisk gulerod for at nedsætte sit klimaaftryk og beskytte biodiversiteten. Det er det, Arlas landmænd på tværs af syv europæiske lande får med FarmAhead™ Tillægsmodellen.  
Helt enkelt: Landmændene får point for f.eks. at beskytte biodiversiteten, fodre deres køer effektivt, levere komøg til biogas eller bruge fornybar strøm på gården. Jo flere point man får, jo mere bliver man betalt for sin mælk.  

Vi øremærker hvert år ca. 500 mio. euro til at kompensere vores landmænd, så de har et økonomisk incitament til at gøre noget ekstra for at reducere klimaaftrykket og beskytte biodiversiteten på gårdene. 

Belønning for klimatiltag
FARMAHEAD™ KUNDEPARTNERSKAB

Sådan bidrager vores kunder til rejsen

Arlas kunder inden for detailhandlen, foodservice og fødevareindustrien deler vores ønske om at reducere udledningen af CO2e fra mælkeproduktionen og forbedre beskyttelsen af biodiversiteten.

Vi er derfor alle afhængige af, at landmændene fremskynder den positive forandring på gården. Gennem Arlas FarmAhead™ Kundepartnerskab kan vores kunder investere i bæredygtighedstiltag på Arla-gårde og derved bidrage til at reducere CO2e-udledninger på gårdene.

Som en del af Arlas FarmAhead™ Kundepartnerskab får vores kunder adgang til årlige data for CO2e-udledning. Disse kan indgå i deres arbejde med og rapportering af CO2e-udledninger. 

Sammen kan vi motivere og støtte Arlas landmænd og deres brug af vores FarmAhead™ Technology-værktøjskasse til at levere yderligere reduktioner af CO2e-udledning og beskyttelse af biodiversitet.

Sådan bidrager vores kunder til rejsen

Nogle af FarmAhead™ Innovation projekterne

FarmAhead™ skal udvikle sig i takt med den nyeste viden og teknologiske innovationer. Derfor kører vi en række projekter for at udforske flere måder at reducere udledningen på Arlas gårde og forbedre biodiversiteten. Du kan se nogle af dem her.

Arlas klimamål

Vores mål er en netto-nuludledning af CO2e inden 2050. På vejen mod dette mål er vi forpligtede til at reducere CO2e-udledninger markant inden 2030:

63% reduktion i produktion, ejet logistik og energiforbrug (i overensstemmelse med reduktioner, der kræves for at holde global opvarmning på 1,5°C)*
30% reduktion på gårdene og af udledninger fra indkøbt valle, tredjepartslogistik og emballage.


*Godkendt af Science Based Targets-initiativet

Arlas klimamål