Harmonie Grøn Karton

Et grønt kvotesystem

Vores grønne kartoner bliver produceret efter det såkaldte ’mass balance’ princip.
Det betyder, at den enkelte karton ikke indeholder 99% bioplast, men repræsenterer samme grønne fordele, som hvis den gjorde. Forklaring følger:

Alle Arlas mælkekartoner til det danske marked bliver produceret af Elopak*. Og alle får så at sige plast fra den samme store beholder.

Ved at gå over til grøn karton bliver den mængde plast, der før gik til at fremstille Arla Øko Harmonie-kartoner, erstattet med bioplast. Der bliver altså blandet en given mængde bioplast sammen med den traditionelle plast.

Det betyder faktisk, at alle danske Arla-kartoner kan indeholde fornybar plast. Men kun ved at købe Arla Øko Harmonie bidrager man positivt til miljøet – for jo mere der sælges af netop denne mælk, jo større kvoter af bioplast fyldes i den store beholder.

Det kan virke langhåret, men resultatet er det samme: Den grønne karton i dit køleskab bidrager til en CO2-reduktion på 20% og en mere bæredygtig brug af jordens ressourcer.

*Lågene til Slagelse Mejeri bliver produceret af Tetrapak. Her anvender man ’physical segregation’-metoden. Det betyder kort sagt, at bioplasten ikke blandes, men
anvendes direkte i produktionen.

Kilde: Elopak

FSC-certificerede mælkekartoner
Måske har du lagt mærke til det lille FSC-mærke bag på f.eks.Øko Harmonie mælken, men ved du mon, hvad der ligger bag mærket? 

FSC-mærket betyder, at det pap der bruges til f.eks. mælkekartoner, stammer fra ansvarlige kilder, at der tages hensyn til dyr og planter i skovdriften og at der tages hånd om skovarbejdernes sikkerhed og om indfødte folks vilkår. Det vil Arla gerne være med til at sikre.

Om FSC
FSC er en international certificerings- og mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at passe på verdens skove. Derfor anbefales FSC-mærket af miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove samt af Forbrugerrådet. Alle typer skov, fra tropiske regnskove til nordiske nåleskove, kan FSC-certificeres.

FSC-mærket er din sikkerhed for, at:
• Vandløb og udryddelsestruede arter fredes
• Dyre- og planteliv beskyttes
• Skovarbejderne får en uddannelse, sikkerhedsudstyr, en ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold