I  årene fra 1962 til 70 afholdte Karolines Køkken® Mejeriuger gennem 75 danske byer. Formålet med ugerne var at gøre opmærksom på de nye danske mejeriprodukter samt demonstrere, hvordan de kunne benyttes i husholdningen. Det var festlige uger.