klimakreditter

Hvad er klimakreditter ?

Hvad er klimakreditter ?

Hvad er klimakreditter? Og giver det overhovedet mening at kompensere CO2e udledningen fra mælkeproduktion ved at investere i skovprojekter andre steder i verden? Klimakompensation kan aldrig stå alene, men kan bruges som supplement til generelle CO2e reduktioner. Hos Arla har vi kompenseret en del af vores produktion ved hjælp af klimakreditter - læs her hvordan det foregår i praksis.

Har du hørt udtrykket "Kompenseret med klimakreditter" og spekuleret over, hvad det egentlig betyder? Måske har du hørt klimakompensation omtalt i negative vendinger, som "greenwashing" eller "aflad". Men er det nu også så galt? Lad os prøve at se på, hvad klimakompensation og klimakreditter egentlig er for noget:

Klimakompensation betyder, at man - som virksomhed eller privatperson - kompenserer sin klimapåvirkning fra produkter eller services ved at investere i projekter, der sikrer en tilsvarende CO2e-reduktion et andet sted i verden.

Hos Arla har vi valgt at kompensere vores Arla ØKO produktserie med klimakreditter. Læs mere her

En af de bedste kilder til CO2-optagelse og -binding er træer og planter. Bladene på træer og planter optager CO2 fra luften, når det er lyst, og inde i bladet bliver CO2 bundet sammen med vand og lavet om til sukkerstoffet glukose. Det omdanner træet til grene, frugter, blade og rødder. På den måde bliver CO2 bundet inde i træet som kulstof. Herefter udskiller træet et affaldsstof, nemlig ilt.

Hvis man investerer i træplantning og skovbevaringsprojekter i områder, hvor der ellers ingen træer er eller træerne er i fare for at blive fældet, kan man være med til at sikre en øget CO2 optagelse og kulstofbinding. Investeringen attesteres med et certifikat, som dokumenterer klimakreditten man har opnået i kraft af sin investering i skovprojektet.

Hos Arla har vi investeret i skovprojekter i Østafrika, Amazonas i Brasilien samt i Indonesien. Alle projekterne er certificerede Verified Carbon Standard, som er blandt de bedste standarder inden for klimakompensation. Det betyder, at projekterne lever op til en række anerkendte procedurer for klimakompensation, og det er vores garanti for, at CO2e-kompensationen har fundet sted og gør en forskel for klimaet her og nu. Samtidig har vi valgt projekter, som også har en gevinst for lokalbefolkningen, som for eksempel bliver uddannet i skovbrug og biodiversitet.

Lidt forsimplet forklaret fungerer klimakompensation i et skovbevarende projekt på den måde, at man omdanner et regnskovsområde, der er truet til "CO2 og biodiversitetsreservat" og giver lokalbefolkningen fordele ved at passe skoven og biodiversiteten i stedet for at omdanne det hele til palmeplantager eller græsningsarealer. Klimakreditterne finansierer en bred vifte af forskellige aktiviteter, der på forskellig vis beskytter området – som fx uddannelse, bevarende skovarbejde, lokale inspektører og brandbeskyttelse. På den måde sikrer man, at skoven ikke bliver fældet.

I det område, der er udvalgt til "reservat", findes der forskellige træsorter og plantearter. Nogen optager meget CO2 og nogen optager mindre, og i nogle delområder vil antallet af "top CO2 slugere" være større end i andre. Vegetationen måles og det kontrolleres, hvordan projektet lykkes med at beskytte skoven. Kreditterne udstedes på baggrund af udviklingen i området.

Læs mere om projekterne her:

Brasilien I Acre regionen i Brasilien var skovrydningen i 10 år op til projektets start i høj grad koncentreret om vandløb, veje og eksisterende plantager. Purus projektet blev igangsat, da der blev bygget en motorvej gennem regionen, og det er almen kendt, at infrastruktur muliggør tømmerudnyttelse og landbrug i regnskovsområder. Ved at analysere skovrydningsraten i et referenceområde, der er væsentligt større end projektområdet, er skovrydningshastigheden beregnet ud fra den historiske udvikling.

Indonesien Rimba Raya projektet i Indonesien var planlagt til at blive en palmeolieplantage. Ved at analysere 10 lignende palmeoliekoncessioner i en 16 km radius omkring projektet i løbet af de sidste 10 år før projektstart, kan man fastslå, at Rimba Raya med meget stor sandsynlighed også var blevet fældet og udgravet.

Uganda I Uganda investerer vi i et skovrejsningsprojekt.

Klimakreditterne fra projekterne er ”ex-posts”. Det betyder, at klimaeffekten ikke ligger langt ude i fremtiden, men er opnået, når Arla køber kreditterne. Træerne er derfor vokset og optager allerede CO2e nu, ligesom der fremtidssikres ved at plante nye træer. Se vores CO2 certifikat her.

Men klimakompensation kan ikke stå alene. Reel CO2e reduktion er afgørende for at vi og vores landmænd kan nå målsætningen om at levere CO2e neutral mælk i 2050.