Harmonie Grøn Karton

To typer bioplast

Vi anvender lige nu to typer bioplast i vores nye grønne karton: 1. og 2. generations bioplast. 1. generation er baseret på afgrøder dyrket netop som råvare til bioplast, f.eks. sukkerrør. 2. generation er baseret på organisk restmateriale. Det vil sige materiale, der er til overs fra f.eks. fødevareproduktion.

Begge typer er langt mere skånsom mod naturen end traditionel plast baseret på fossile brændstoffer, men vi har alligevel valgt primært at anvende 2. generations bioplast.

Det skyldes, at råvarerne til denne type plast kan hentes lokalt, hvilket både afhjælper affaldsproblemer og mindsker transport. Samtidig konkurrerer produktionen ikke med produktion af fødevarer til verden.

Lige nu bruger vi 2. generations bioplast til alle kartoner og låg, på nær lågene fra Slagelse Mejeri.