Mælk & bæredygtighed

CO2 neutrale mejerier

Fra uge 47 2020 er Arlas tre store friskmælksmejerier i Slagelse, Hobro og Christiansfeld CO2 neutrale. Mejerierne dækker energiforbruget ved køb af grønne certifikater fra vedvarende energikilder og den øvrige CO2 udledning bliver kompenseret ved at investere i skov og plantning af træer. På den måde bliver mejerierne CO2 neutrale. Læs hvordan det foregår her.

Kan mælk være CO2 neutral?

Produktionen af mælk udleder CO2. Faktisk en del. Men kan mælk være CO2 neutral? Ja, det kan mælk faktisk godt, når vi reducerer CO2 udledningen, så meget vi kan – og derefter kompenserer for den resterende CO2 udledning fra ko til bord ved at plante træer og bevare regnskov. Læs her hvordan.

Påvirker køerne klimaet?

Landbruget står for op til 25% af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark. Det skyldes først og fremmest, at dyr som fx køer udleder en stor mængde af drivhusgassen metan, når de fordøjer deres foder. Læs her, hvordan vi arbejder med at blive CO2 neutrale hos Arla.

Hvordan beregner man CO2-udledning på mælk?

Er en mælkekarton klimavenlig?

Arla arbejder løbende på at mindske CO2-aftrykket fra emballage til mejeriprodukter. Mindre plast og genanvendelige materialer er en vigtig del af vores emballagestrategi.

Arlas landmænd producerer masser af grøn el

Arlas landmænd i Danmark producerer grøn energi svarende til i gennemsnit 42 procent af den strøm, som de bruger, ved hjælp af solceller, biogas og vindmøller. Herudover køber Arlas danske økologiske andelshavere den del af deres elforbrug, der går ud over den grønne el, som de selv producerer, fra grønne certifikater.

Hvorfor er madspild et problem?

1/3 af alle de fødevarer, der bliver produceret på verdensplan, bliver smidt ud uden at blive spist. Det er et stort problem, og derfor skal vi alle, både virksomheder og forbrugere, forsøge at undgå madspild. Læs mere her.

Kan vi undvære plastik

Mejeriprodukter skal emballeres, for at man kan transportere og opbevare dem, og plastik er meget brugt, men også meget udskældt. Skal vi fortsat bruge plastik, eller skal vi gøre noget helt andet? Læs her, hvordan vi arbejder på at løse emballageudfordringen.

Hvert valg vi tager, gør en forskel

Det er næppe gået nogens næse forbi, at klima, miljø, dyrevelfærd og bæredyg-tighed er oppe i tiden. Med god grund, for vores klode står over for en klimaud-fordring, som skal løses nu. Som fødevarevirksomhed er vi en del af problemet. Men vi er også en del af løsningen, og hvert valg vi tager, gør en forskel.

Er mælk bæredygtigt?

Kan man drikke mælk og alligevel leve bæredygtigt? Kan mælk være en del af en bæredygtig kost? Se, hvor meget CO2 det koster, når du drikker et glas mælk, her.