Ses vi til Arla Food Fest? 
København i Søndermarken: d. 31. august 2019
Aarhus på Tangkrogen: d. 6. - 8. september 2019

En grøn festival

Bæredygtighedsmål på Arla Food Fest

For at indfri ambitionen om at Arla Food Fest skal være en grøn festival, har vi opstillet en række overordnede mål, som vi vil efterleve i forbindelse med afviklingen:

  1. At inspirere den næste generation til en overordnet sundere og mere bæredygtig livsstil
  2. At inspirere til bæredygtig håndtering af ressourcer, energi, vand og indkøb
  3. At sætte fokus på og oplære medarbejdere i at agere bæredygtigt
  4. At hjælpe og inspirere festivalens gæster til at agere bæredygtigt
  5. At opnå en høj andel af gæster og medarbejdere, der benytter bæredygtig transport
  6. At bestræbe os på at optimere afviklingen ift. bæredygtighed for at reducere forurening, udledning og spild
  7. At måle, evaluere og vurdere de eventuelle og reelle miljømæssige påvirkninger