Sommer hos Kaczmarek og Asmussen

Sommer hos Kaczmarek og Asmussen

”Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelsen sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder; når ikke vi pløjer og harver og tromler, når koen sin middag i kløveren gumler: da går ungdom til dans på dit bud sankte Hans! (…)”

Uddrag af Holger Drachmanns Midsommervise

Ganske som i visen gumles der på familiens Kaczmarek og familiens Asmussens fælles landbrug i Sønderjylland masser af kløver i sommermånederne. Kløver er sammen med græs en foretrukken spise for gårdens mange køer, kalve og kvier.

"Det er en stor fornøjelse at iagttage køerne, mens de går rundt på kløvermarkerne og tygger. Man kan både høre og se, at de befinder sig godt", fortæller Peter Kaczmarek, der er far til Bo - den ene af gårdens to ejere.

Kløver producerer naturligt kvælstof

Men kløverplanten har på gården også en anden vigtig betydning:

"På vores marker er det kløver, som bærer det hele. Uden kløver ville vi ikke være i stand til at avle ret meget", fortæller Peter og uddyber:

"Kløverplanten er økologiens svar på kunstgødning. For kløveren producerer ikke blot kvælstof til det græs, der gror, men også til de afgrøder, som skal gro på marken året efter i vores sædskifte som fx korn eller majs. Derfor er det meget vigtigt, at vi får etableret vores græsmarker med kløver ordentligt hvert år – og i rigelige mængder".

Kløverplanten kan fungere som erstatning til kunstgødning, fordi den har den egenskab, at den helt naturligt opsamler kvælstof fra luften, som den omdanner til kvælstof i jorden. Ved siden af kløveren er husdyrsgødning den eneste anden tilladte form for gødning i det økologiske landbrug.

En proteinrig og økonomisk plante

Samtidig har kløveren også den kvalitet, at den er særdeles proteinrig, hvilket giver god næring til køerne. 

Endvidere er kløveren et fornuftigt valg i forhold til økonomien. Uden kløver ville de to familier og naboer nemlig være nødsaget til at købe store mængder af proteinrigt foder ind til køerne. Og økologisk foder er dyrt, da det p.t. kun findes i begrænsede mængder.