Efterår hos familien Sivertsen

Familien Sivertsen på Mannerup Møllegård

Tidligere var efteråret den travleste årstid, husker både Lotte og Peter Sivertsen om tiden før 1999, hvor Peter omlagde gårdens produktion til økologi. Her var der tre meget intensive måneder med høst og såarbejde. Nu er driften og arbejdsopgaverne spredt meget mere ud, og talen om sæson gælder for hele året.

Sundere dyr

I dag er efteråret bl.a. lig med høst af majs i september og oktober måned. Majsen er fodermajs og en vigtig bestanddel i dyrenes vinterfoder på Mannerup Møllegård. Endvidere er grovfoder, lavet af bl.a. græs og halm, også vigtigt. Når køerne får meget grovfoder, bliver de mindre pressede og sundere, da det giver deres maver mere at arbejde med. Til gengæld resulterer det i lidt mindre mælk. Som økolog er det et krav, at dyrene ikke må få foder lavet af genmodificerede planter, da det er uforeneligt med den økologiske tankegang.

Tilfredsstillelsen ved at have stærke, sunde dyr, der kun sjældent har behov for en dyrlæge, er stor hos Peter:

- ”Vi kan tydeligt se en forskel fra før, vi blev økologer, til nu. Vi har uden tvivl fået sundere dyr”.

Det skyldes ikke blot foderet, men også de mange dage på græs, skønner han:

- ”Det styrker dyrenes ben og klove og er med til at opretholde deres naturlige adfærd”.

Sker det alligevel, at dyrene bliver syge, bruger Peter ofte naturpræparater til helbredelse. For økologer gælder nemlig stramme regler for den mælk, som afleveres til mejerierne. Hvis køerne fx har været behandlet med almindelig medicin som antibiotika, skal mælken tilbageholdes i dobbelt så lang tid i forhold til det ikke-økologiske landbrug. Det betyder, at risikoen for medicinrester i den økologiske mælk er minimal.

Køerne kommer ind

Efteråret på Mannerup Møllegård er desuden kendetegnet af, at udgangen til markerne bliver lukket for køer, kalve og kvier til november.

- ”Når det bliver for regnfuldt, og der kommer for meget pladder, er det tid til, at dyrene skal være inden døre”, siger Peter og uddyber:

- ”For mig er det en ligeså stor glæde at lukke køerne ind, som det er at lukke dem ud om foråret. Det er dejligt at se dem få varmen og hyggeligt, at de er i stalden hele døgnet”.

Også Christian på 17 år, der egentlig ikke interesserer sig specielt for landbruget, sætter pris på tiden, når køerne er i stald:

- "Jeg kommer ikke i stalden hver dag, men jeg synes, det er ret hyggeligt at gå ind og klappe køerne. De har så store brune øjne, at jeg slet ikke kan undgå at blive helt glad og varm indeni, hver gang jeg ser dem".