Vinter hos familien Sivertsen

En rolig tid på gården

Vinteren er den roligste årstid på Mannerup Møllegaard. De korte dage og solens lave placering på himlen sætter sine spor. Tempoet går ned, og familien Sivertsen puster ud.

Markerne passer stort set sig selv, og først i februar, hvor vækstsæsonen starter,  skal der køres gylle ud for at gøde. Det giver Peter Sivertsen mere tid til børnene Ida, Line og Christian, og sner det, tager familien med garanti på kælketur i området. Men ellers er der dømt inde- og hyggetid på gården.

Stalden fyldes op

Det gælder også for dyrene, som nu udelukkende opholder sig i stalden, hvor alle dyr har separate båse, så de ligesom på markerne har god bevægeplads. I forhold til bestanden af kvier giver det en del ekstra arbejde. For modsat sommerhalvåret, hvor kvierne går på græs 24 timer i døgnet og næsten passer sig selv, er de nu inden døre ligesom kalvene og malkekøerne. Det betyder, at antallet af båse, hvor der skal muges ud og strøs frisk halm, stiger markant, ligesom der dagligt skal deles foder ud til flere dyr.

"Vores kvier kommer ikke på stald i løbet af sommeren, da de hverken har behov for det eller skal ind for at malkes", fortæller Peter og uddyber:

"At de går ude, passer godt med nogle af de regler, jeg som økologisk landmand skal overholde i forbindelse med afgræsning og krav om dyrevelfærd og sundhed. Bl.a. skal alle mine køer, kalve og kvier have adgang til græs mellem den 15. april og den 1. november, hvis vejret ellers tillader det".

Kravene til dyrevelfærd gælder lige fra dyrene bliver født. Kalvene, som er fremtidens malkekøer, kommer fx på græs nogle timer om dagen allerede fra fire-måneders alderen. Og skal de sælges videre til et andet landbrug, skal det være inden for Danmarks grænser, da de unge dyr ikke må sendes ud på for lang en rejse.

Tid til vedligehold og læring

Vintermånederne på Mannerup Møllegård er også optaget af andet end livet i stalden. Her bruges også tid på at vedligeholde bygninger, stalde og maskiner. Senest har familien gennemrenoveret gårdens gamle stuehus fra 1862.

Men det er også årstiden, hvor Peter Sivertsen reflekterer over driften og de økologiske arbejdsmetoder. Bl.a. arbejder han sammen med fem andre økologer i omegnen på muligheden for at opføre et fælles biogasanlæg, der kan afgasse gyllen. Det giver vedvarende energi, og samtidig lugter gyllen mindre, når den spredes på markerne.