Arla ØKO®

Fakta om økolandmændenes økokøer

Fakta om øko-landmændenes øko-køer

Den økologiske mælkeproduktion sammenlignet med almindelig mælkeproduktion.

2016 tal for hele Danmark

Økologi

Alm. produktion

Hvor mange malkekøer i alt DK?                                    

Ca. 57.500

Ca. 454.000

Hvor meget mælk pr. ko pr. år? Gns 9.300 kg Gns. 10.084 kg

Mælkeproducenter i DK (2014)

- heraf hos Arla Foods

375

300

3.200

3.600

Antal køer i gennemsnit pr. gård  174  187 
Arla indvejet mælk i DK 2010  337 mio. kg  4.345 mio. kg 
       
 Afgræsning  
 Køer på græs Skal på græs  Må gerne, men skal ikke 
 Hvor længe? Minimum 6 lyse timer dagligt i perioden 15. april til 1. nov., når vejr og dyrs kondition tillader det  Sommerhalvåret 
 Hvor mange er på græs? Alle dyr over 4 mdr.  Ca. 20-30% 
 Anbefalet græsareal pr. ko 0,1-0,2 ha  Ingen krav 
   
 Staldforhold  
 Hvor megen plads pr. ko i stalden? 6 m2   Ingen krav
Foder  Overholde foderstofloven, følge reglerne i Kvalitetsprogrammet Arlagården og fodre med 100% økologisk dyrket foder  Overholde foder- stofloven, dvs. dokumentation for indhold i indkøbt foder, følge reglerne i Kvalitetsprogrammet Arlagården
   
 Medicin - regler for behandling  
 Tilbageholdelsestid for mælk efter endt medicinbehandling (dvs. ej levering af mælk til mejeri) To gange den tid der er angivet på medicinen  Den på medicinen angivne tilbage- holdelsestid 
   
 Kalv hos sin mor 1 døgn  Ingen krav 

 Kilder: Dansk Landbrugsrådgivning, Mejeriforeningen, Dansk Kvæg, Plantedirektoratets Vejledning, Økologisk Landsforening og Arla Foods.