Emballage

Nyt logo gør det let at vælge mere klimavenlig emballage

Nyt logo gør det let at vælge mere klimavenlig emballage

I Arla har vi stor fokus på, at reducere CO2e påvirkningen fra vores emballager. For at gøre det let at navigere efter emballager, der er CO-reduceret, har vi lanceret et nyt logo, som fortæller at emballagen er klimavenlig. Logoet vil løbende blive påført vores produkter, når emballagen bliver udskiftet med en mere klimavenlig udgave.

Logoet kommer på allerede eksisterende emballager samt på nylanceringer. Her på siden kan man læse mere om de ændringer der sker på emballagerne, samt holde sig opdateret på de ændringer der sker i takt med at markedet ændrer sig.

Hvad betyder CO2e?

Hos Arla beskriver vi klimaaftrykket fra mælkeproduktion med betegnelsen CO2e (CO2e-ækvivalenter). Det skyldes, at mælkeproduktion, ligesom mange andre produktionsformer, udleder tre forskellige drivhusgasser, nemlig CO2e, metan og lattergas. CO2e er den meste kendte, der især udledes ved forbrænding af fossile brændsler, som vi for eksempel kender det fra biler og opvarmning. I landbrugssammenhæng er metan og lattergas vigtige klimagasser, der kommer fra dyrene, gødningen og marken. For at kunne regne klimavirkningen fra de forskellige klimagasser sammen i et tal, har man opfundet den fælles enhed CO2e.

Nyeste tal fra IPCC* anbefaler, at man bruger følgende omregning:

  • 1 kg CO2 = 1 kg CO2e
  • 1 kg metan = 28 kg CO2e
  • 1 kg lattergas = 265 kg CO2e

Intergovernmental Panel on Climate Change