Årligt 33 millioner kærgården-bægere i genanvendelig emballage

Årligt 33 millioner kærgården-bægere i genanvendelig emballage

I løbet af juli 2020 skiftede de klassiske Kærgården 200g bægere til en mere klimavenlig emballage.

Den tidligere emballage bestod af et PS-plastbæger med et kartonsvøb, der ikke kunne adskilles og derfor skulle sorteres som restaffald. Derudover var folien, der beskytter produktet, i et kompositmateriale, der også skulle sorteres som restaffald.

Den nye emballageløsning består af et PP-plastbæger, der efter endt brug kan separeres fra kartonsvøbet1 (ved afrivning eller vrid af emballagen). Dette sikrer, at forbrugeren kan sortere emballagen som hhv. plast og pap. Endvidere skifter oblaten til en ren plastløsning, der også kan sorteres som plast. Låget er fortsat et PP-plastlåg, der også kan sorteres som plast.

Ca. 87% af den danske befolkning2 har husnær adgang til at sortere disse materialetyper, og dermed muliggøres det at opnå en CO2e-besparelse på 23g per pakke (svarende til 48%), forudsat at forbrugeren sorterer alle emballagedele (som også anført på emballagen). Vi har beregnet 48% CO2-reduktionen ved at sammenligne CO2-forbruget på vores traditionelle 200g Kærgården emballage med CO2-forbruget på vores nye emballage fra 2020. CO2-reduktionen stammer primært fra muligheden for genanvendelse efter endt brug frem for afbrænding (40%). De resterende 8% af CO2-besparelsen kommer fra anvendelsen af andre materialetyper, herunder bl.a. PP-plast i bægeret og en plastfolie ovenpå produktet, som er mindre CO2-tunge i produktion.

Noter & kilder:

1 FSC-certificeret karton

2 Befolksningsdata fra Danmarks Statistik (01.01.2019). Data fra Miljø- og Fødevareministeriet omkring kommunale affaldsordninger (31.12 2018), samt egen analyse af udviklingen siden da i kommuner, der per 31.12.18 ikke havde husnær sortering af papir og plast (01.10 2019)