emballage

Arla gør affaldssortering nemmere med piktogrammer

Arla gør affaldssortering nemmere med piktogrammer

Jo mere, vi sorterer vores affald, jo mere kan vi genanvende – og det er både godt for miljøet og for klimaet. I Arla arbejder vi hele tiden på at gøre vores emballage mere miljøvenlig og så genanvendelig som muligt. Derfor bakker vi også op om det fælles piktogramsystem, som er en del af de fælles retningslinjer for affaldssortering i de danske kommuner. Blandt andet ved at tilføje piktogrammer og sorteringsvejledning på vores emballager. Her kan du læse mere om, hvad Arla gør for at fremme affaldssortering og emballagers genavendelighed

Hvad er det fælles affaldssorteringssystem?

Siden 1. juli 2021 er der nye krav til kommunernes indsamling af husholdningsaffald. Det betyder, at affaldet nu skal sorteres i ni fraktioner:

 • Mad- og drikkekartoner
 • Papir
 • Plastik
 • Pap
 • Glas
 • Metal
 • Madaffald
 • Farligt affald/restaffald

Der er forskel på, hvor langt landets 98 kommuner er i implementeringen af den nye affaldssortering. Nogle kommuner har også fået dispensation til indføringen af det fælles affaldssystem frem til udgangen af 2022. Det betyder, at der kan være forskelle på, hvordan de ni fraktioner indsamles hos borgerne fra kommune til kommune. Fx har ikke alle kommunerne endnu fået etableret indsamling af mad- og drikkekartoner. Derfor bør du tjekke din kommune for at få information om, hvordan du konkret skal sortere dit affald, hvor du bor. Nogle kommuner har en SMS-service eller en app, som fortæller om indsamlingen.

På siden her kan du se et kort, der illustrerer hvor langt din kommune er med implementeringen af affaldssortering i henhold til affaldsbekendtgørelsen fra 2021:

Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Hvordan skal du sortere dit affald?

Det kan virke uoverskueligt at holde styr på hvordan den brugte emballage skal sorteres. Men via piktogrammerne i det fælles piktogramsystem og kommunens vejledning er det nemt at sætte sig ind i sortering og gøre det til en helt almindelig del af husholdningens rutiner.

I Arla vil vi gerne hjælpe på vej og gøre sorteringen lidt mere overskuelig. Derfor indfører vi løbende piktogrammer til sortering samt vejledning på vores produkter i forbindelse med, at designet opdateres næste gang.

På Arlas produkter er de mest gængse piktogrammer:

 • Mad- og drikkekarton
 • Plastik
 • Pap
 • Papir
 • Restaffald
 • Metal

Piktogrammer

Piktogrammer

Du kan læse mere om det fælles piktogramsystem her.

Hvad sker der med affaldet efter sortering

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad der sker med emballagerne, nå borgerne har sorteret i de forskellige fraktioner. Affaldet er nemlig kommunens ejendom, og de beslutter, hvad der skal ske med det efter indsamling. Dog er det krav, at kommunerne skal sikre en reel høj genanvendelse af den indsamlede emballageaffald. Tjek din kommunes hjemmeside for at blive klogere på affaldets rejse, når du har sorteret det derhjemme.

Her kan du se affaldets rejse:

Hvad kan du selv gøre for at fremme genavendeligheden af emballagen?

Man kan godt undre sig over, om det overhovedet nytter noget at sortere affaldet, og om det er besværet værd f.eks. at skille emballagen, der måske endda består af flere forskellige materialer, skylle den, hvis den indeholder madrester, og finde den rigtige spand.

Men det gør en forskel for miljø og klima, når vi sorterer vores affald. Når vi indsamler affaldet, kan mere genanvendes, og jo mere der genanvendes, jo mindre udledning af CO2 samt luftforurening og skade på vandmiljø. Ifølge Miljøstyrelsen vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning, hvis alle danskere sorterer alt deres husholdningsaffald, frem for at sende det til forbrænding. Det svarer til den mængde CO2-udeldning, som afbrænding af 200.000 tons kul, vil afgive. (kilde: Miljøstyrelsen)

Og hvad så, hvis man kommer til at sortere forkert? Vil emballagen så ikke kunne genanvendes alligevel? Det skal man ikke være nervøs for. Affaldet sorteres nemlig igen, når det er blevet indsamlet. Så hvis man er i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, er det bedre at give det et forsøg, end helt at lade være.

Faktisk vurderer Miljøstyrelsen, at når vi sorterer 10 kg. såkaldt plast, glas, pap, papir og metal, er det muligt at genanvende næsten 9 kg. til at fremstille nye produkter. (Kilde: Miljøstyrelsen)

Hvad gør Arla for at mere affald genbruges?

I Arla har vi en plan om at være CO2-neutrale i 2050. Det indebærer blandt andet indsatser for at gøre vores produkters emballage mere miljøvenlige. Herunder arbejder vi på at gøre emballagen så genanvendelig som muligt. Konkret er målet, at vores emballage skal være 100 procent genanvendelig på Arlas egne mærker i 2025. Og inden 2030 vil vi helt have udfaset brugen af virgin fossilt plast i vores emballager.

Derfor arbejder vi også ihærdigt på at udvikle nye typer emballage, der både er mere miljøvenlige og som samtidig er lette for forbrugeren at håndtere, så vi kan fremme genanvendeligheden. Nogle af de greb, vi bruger, for at optimere på emballagen i forhold til genanvendelighed og CO2-udledning er at mindske vægten, bruge mere genbrugsmaterialer som f.eks. genbrugspapir, bruge flere bio-baserede materialer som f.eks. træ, pap og fibre og reducere brugen af plastik. I 2022 består vores emballager af 55% genanvendelige kilder, som papirfibre og bioplast. 3% af plastikken i vores emballage er i dag bioplast. Læs mere om plastik i emballage her

Se vores klimambitioner her.