lactofree

600_et_skridt_på_vejen_PNG.png

Et skridt på vejen

Hos Arla® LactoFREE vil vi være med til at tage hånd om naturen – og med de nye mælkekartoner  tager vi et lille skridt på vejen på Arlas rejse mod en bæredygtig fremtid ved at reducere brugen af fossile materialer i emballagen, og dermed værne om naturens ressourcer.

Ta’ med os på rejsen!

lactofree

Sig hej til en lidt grønnere emballage!

Med vores nye emballage værner vi om naturens ressourcer ved at reducere brugen af fossile materialer. Vi har nemlig erstattet den fossile plast i kartonens inderste og yderste lag med fornybart plast, som laves af overskydende plantemateriale fra nordisk papirproduktion – og det gør vores emballage lidt grønnere!

Ved at udnytte overskydende materiale fra nordisk papirproduktion skal der ikke fældes yderligere træer for produktionen af den fornybare plast; One mans trash is another mans treassure!

FSC certificeret

Ligesom Arlas øvrige mælkekartoner er kartonens pap lag desuden FSC-certificeret, hvilket også er med til at værne om naturen. En FSC-certificering betyder, at selvom der fældes træer, så kan skoven altid kan nå at reproducere sig selv. Dyr og planteliv er også beskyttet, og skovarbejderne har den nødvendige uddannelse, får ordentlig løn og har det rigtige sikkerhedsudstyr.*

*Læs mere her.

Og der er mere endnu

Det er ikke kun vores mælkekartoner, som gøres lidt grønnere. Siden uge 22, 2021 har vi også lanceret vores Arla® LactoFREE smørbar i en lettere sorterbar emballage, som gør det let at affaldssortere og dermed give en hånd til miljøet.

I uge 21, 2020 lancerede vi desuden vores Arla® LactoFREE Fraiche i en fibercup med papirbaseret oblat. Ved at erstatte plastikbægeret med fiberkoppen, som delvist består af papir, har vi reduceret plastforbruget og dermed CO2 belastningen. Derudover er aluminiumsdelen i oblaten udskiftet med papir. Ændringerne har samlet set givet en CO2 besparelse på 47% CO2 per bæger sammenlignet med de tidligere bægre fra April 2020.

lactofree

Skridt for skridt mod en bæredygtig fremtid

Læs mere om Arla's bæredygtighedsrejse her

*Sammenlignet med den tidligere emballage fra maj 2021 har vi sikret, at der i produktionen af plast til yder-og indersiden af denne karton, er tilføjet en tilsvarende mængde biobaseret materiale til den fossile plast via et massebalance-princip.