Konkurrencebetingelser

Økodag quiz 2022

Konkurrencebetingelser

VINDEREN BLEV HENRITTE FRA HERFØLGE OG ER BLEVET KONTAKTET. TAK FOR JERES DELTAGELSE.

Konkurrencen afholdes af Arla Foods amba, CVR-nr. 25 31 37 63, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark, telefon +45 89 38 10 00 (”Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til arladialog@arlafoods.com 

Sådan deltager du:

Du deltager i konkurrencen ved at oplyse dit navn, din e-mailadresse og svare rigtigt på 3 ud af 6 spørgsmål i Økodag quizzen 

Du kan deltage i konkurrencen fra den 14-03-2022 til den 10-04-2022 kl. 23.59. Du kan deltage op til 3 dage om dagen.  

Hvem kan deltage

Du kan deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Derudover skal du have mindst 3 ud af 6 spørgsmål rigtige. Andelshavere og ansatte hos Arla Food amba og datterselskaber samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Hvad kan man vinde?

Præmien er 6 stk. yverglas i glas til en samlet værdi af 300 DKK. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.  

Gevinstafgiften betales af Arla. Hvis vinderne som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter Arla ikke herfor.

Hvad skal du ellers vide:

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning den 11-04-2022 og vil blive kontaktet direkte af Konkurrenceudbyderen via arladialog@arlafoods.com 

For at modtage præmien er vinderen forpligtet til at oplyse fulde navn, alder, mobilnummer, adresse samt øvrige relevante oplysninger til brug for fremsendelse af præmien. Oplysningerne skal sendes til arladialog@arlafoods.com. Hvis vinderen ikke besvarer Konkurrenceudbyderens henvendelse indenfor 3 kalenderdage, har Konkurrenceudbyderen ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Konkurrenceudbyderen kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Konkurrenceudbyderen ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien. Konkurrenceudbyderen er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysninger om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/billeder/besvarelser til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.  

Øvrigt

Konkurrenceudbyderen forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Konkurrenceudbyderen sig retten til straks at ekskludere deltagerne fra konkurrencen. Konkurrenceudbyderen er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Konkurrenceudbyderen er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.

Behandling af dine oplysninger

Hvis du vinder, vil vi kontakte dig herom ved brug af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen. Vi registrerer de persondata, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, konkurrencebesvarelse. Det er frivilligt at deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen. Vi bruger dine persondata til at administrere konkurrencen, finde og kontakte en vinder og overlevere præmien. Du kan læse mere om, hvordan vil behandler dine persondata i forbindelse med konkurrencer, hvor længe vi opbevarer dine persondata og om dine rettigheder i vores privatlivspolitik, som du finder her.