Hvorfor pasteuriserer man mælk?

Hvorfor pasteuriserer man mælk?

Pasteurisering er en varmebehandling af mælken, hvor eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier fjernes.

Når frisk mælk ankommer til mejeriet fra landmanden, gennemgår mælken en række processer herunder blandt andet pasteurisering. Pasteurisering betyder, at mælken opvarmes til 72 grader i 15 sekunder, hvorved mulige sygdomsfremkaldende bakterier dræbes, uden at det går ud over mælkens næringssammensætning.

Det vil sige, at mælken stadig indeholder samme mængde calcium, protein, jod, fosfor, kalium, vitamin B2 og vitamin B12.

Udover at udrydde eventuelle bakterier sørger pasteuriseringen for også, at antallet af fordærvelsesbakterier mindskes. Det betyder, at mælken kan holde sig længere. Efter pasteurisering køles mælken hurtigt ned igen.

Det er lovpligtigt at pasteurisere – og har været det siden 1941.

I Danmark behandler man også enkelte mejeriprodukter efter UHT-metoden.