Ål

Ål
WWF frafråder al konsum af ål, da fisken er opført som kritisk truet på IUCN's røde liste (Den Internationale Organisation for Naturbevarelse). Læs mere på WWF’s fiskeguide: www.fiskeguiden.wwf.dk/wwf-recommendations.

Udseende

Den er kendt for sin slangeagtige, slimede krop. Mens ålen vokser, bliver den kaldt en guldål, fordi den har gule sider og er brun på ryggen. Når den bliver kønsmoden, hedder den blankål, da ålens ryg bliver mørk, og siderne bliver sølvskinnende. Hanålen bliver op til 50 cm lang, og hunålen bliver op mod 100 cm lang. Kødet er fast, og det har en mørk farve under skindet.

Oprindelse

Ålen lever i saltvand, når den gyder og lever i brakvand, ferskvand og nær kystområder i opvækstperioden, hvor den er en guldål. Herefter søger den mod havet igen, hvor den er en blankål og lever på dybt vand. Hvad spiser ål? Ålen lever af insekter, krebsdyr, bløddyr, mindre fisk og frøer. Ålen er udbredt i det nordøstlige Atlanterhav og den sydlige del af Barentshavet fra Hvidehavet og Island samt ned langs kysterne til Nordafrika. Desuden er ålen også udbredt i Nordsøen, Østersøen, Sortehavet og Middelhavet.

Kilder

  • www.fiskeguiden.wwf.dk
  • Havfisk og fiskeri af Bent J. Muus, Jørgen G. Nielsen, Preben Dahlstrøm, Bente O. Nyström. 1998
  • Ferskvandsfisk af Bent J. Muus og Preben Dahlstrøm
  • Politikens Fiskekogebog, Lars Kyllesbech
  • Kend din fisk, HORESTA