Lam helstegning

Lam helstegning

Oprindelse

Langtidsstegt helt lam er en stor delikatesse rundt om i verden og bliver også mere og mere populært i Danmark.

Anvendelse

Det er vigtigt, at lammet får lang tid over varme kul og ikke bliver berørt af flammer mv. Det kan være en fordel at salte og krydre lammet aftenen før, da smagen så har tid til at udvikle sig, og saltet får kødet til at holde på saften. Stegetiden varierer meget alt efter størrelse, grilltype og varmekilde. Det er derfor vigtigt at spørge leverandøren af lam og grill til råds. Du kan også bruge alternative metoder som fx stenstegning og jordhuler. Her graves lammet ned sammen med en masse glohede sten og bliver tilberedt under jorden.

Lam helstegning