SKRIDT FOR SKRIDT MOD EN BÆREDYGTIG FREMTID

Landbrug

Skridt for skridt mod en bæredygtig fremtid Landbrug
Skridt for skridt mod en bæredygtig fremtid Landbrug

Vores planet står over for en klimaudfordring, som landbruget har en del af ansvaret for.

Som et af verdens største mejeriselskaber har vi en stor forpligtelse - og samtidig en stor mulighed - for at gøre noget ved det. Man skal kunne drikke mælk med god samvittighed, uden at være bekymret for, om det påvirker klimaet.

Derfor vil vi hos Arla reducere vores udledning af drivhusgasser med 30% i 2030. Og i 2050 er vores målsætning, at nettoudledningen fra vores produktion, fra gård til forbruger, er 0.

Arlas landmænd er blandt verdens mest klimaeffektive

Efter klimatjek på 7986 Arla gårde, står det klart at vores andelshavere producerer mælk med et af verdens laveste CO2e-aftryk.

Læs mere her

Klimatjek sætter turbo på Co2e reduktionen

Arla Foods' 9.900 andelshavere øger igen indsatsen for at reducere deres CO2e-aftryk. Som det første europæiske mejeriselskab introducerer Arla Foods et initiativ på tværs af syv lande, der skal tredoble hastigheden af gårdenes CO2e-reduktioner over de næste ti år og opbygge et af verdens største sæt af eksternt verificerede klimadata fra mælkeproduktion.

Klimatjek sætter turbo på Co2e reduktionen

Påvirker køerne klimaet?

Landbruget står for op til 25% af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark. Det skyldes først og fremmest, at dyr som fx køer udleder en stor mængde af drivhusgassen metan, når de fordøjer deres foder. Læs her, hvordan vi arbejder med at blive CO2e neutrale hos Arla.

Påvirker køerne klimaet?

Det gør vi…

Vores gårde producerer grøn strøm​
Vores gårde producerer grøn strøm​
Med klimatjek har vores landmænd reduceret CO2e-udledningen med 24% siden 1990​
Med klimatjek har vores landmænd reduceret CO2e-udledningen med 24% siden 1990​
30% mindre CO2e i 2030­
CO2e Neutral i 2050
Arla bidrager til realisering af FNs verdensmål

Arla bidrager til realisering af FNs verdensmål

*Gns. siden 2015