Pibeløg

Pibeløg
Pibeløg minder meget om forårsløg. De udvikler ikke løg, men danner et skaft ligesom porrer. Har dog, i modsætningen til porrer, runde hule blade. Forårsløg og pibeløg er krydderplanter, ligesom andre typer fx basilikum, dild og karse.

Udseende

I de unge stadier er det vanskeligt at kende forskel på forårsløg og pibeløg. Den forskel, der er på de to løgtyper, er, at pibeløg har gule blomster og forårsløg har grønhvide blomster samt tværsnittet af bladene, der hos pibeløg er cirkelrundt, mens det hos forårsløg er fladt på den ene side.

Erstatning

Pibeløg markedsføres ofte under navnet forårsløg.

Sæson

Sæsonen for pibeløg er hele året, hvis de er udenlandske og fra juli til september, hvis de er danske.

Kilder

  • Frugt og grønt håndbog – Bioteknisk institut nr. 3
  • VOM - om krydderplanter
  • Havenyt - viser løgtyperne